Muut muutokset: Käyttöopas

Yhteys mobiililaitteisiin  Laitteen hyödyntäminen sovellusten kautta
Chrome OS -kuvaus lisättiin.
Liite  MEAP  MEAP-sovellusten hallinta
Kohdan " [MEAP Application Management]" vaiheen 3 kuvaus muutettiin (taulukon alimman rivin kuvaus toisen luettelokohdan alla muutettiin).
Liite  Tekniset tiedot  Järjestelmäympäristö
Postipalvelinohjelmisto muutettiin (viides ja kuudes luettelokohta muutettiin).
Liite  Tekniset tiedot  Tulostintoiminnot
Kohdan "Toiminnot, joita voi käyttää kunkin sivunkuvauskielen ja tiedostomuodon kanssa" kuvausta muutettiin (toisen huomautuksen kuvausta muutettiin).
Johdanto (tietoja laitteesta)  Laitemääritykset  Pääyksikkö
Kohdan "Muistikapasiteetti" kuvaus muutettiin (RAM-muistin kuvaus muutettiin).
Johdanto (tietoja laitteesta) Pääyksikön huolto Rumpuyksikön vaihtaminen
Kohdan "Rumpuyksikön vaihtaminen" vaiheeseen 6 lisättiin TÄRKEÄÄ-kohta.
Kokoonpano  Verkkoympäristön asetukset
HUOMAUTUS vaiheen 6 jälkeen muutetttiin.
Kokoonpano  Verkkoympäristön asetukset  Verkkoyhteystavan valitseminen
TÄRKEÄÄ-kohtaa muutettiin (ensimmäisen ja toisen luettelokohdan kuvaus poistettiin ja kolmas luettelokohta lisättiin kohtaan "Jos valitsit <Langaton LAN> tai <Kiinteä LAN + langaton LAN>").
Kokoonpano Verkkoympäristön asetukset  Kytkeminen verkkoympäristöön  SMB-asetusten tekeminen
Asetuksen "<Vaadi salaus yhteydelle>" kuvaus kohdan "SMB-palvelimen asetus" vaiheessa 3 muutettiin.
Kokoonpano Verkkoympäristön asetukset  Kytkeminen verkkoympäristöön  SMB-asetusten tekeminen
HUOMAUTUS kohdassa "SMB-palvelimen asetus" muutettiin.
Kokoonpano Verkkoympäristön asetukset  Kytkeminen verkkoympäristöön  SMB-asetusten tekeminen
Asetuksen "<Vaadi salaus yhteydelle>" kuvaus kohdan "SMB-asiakkaan asetus" vaiheessa 3 muutettiin.
Kokoonpano Verkkoympäristön asetukset  Kytkeminen verkkoympäristöön  SMB-asetusten tekeminen
Kohdan "SMB-asiakkaan asetus" TÄRKEÄÄ-kuvaus muutettiin (ensimmäinen luettelokohta muutettiin).
Kokoonpano Laitteen Lisätilain asettaminen Lisätilain asettaminen julkiseksi
Asetuksen "<Vaadi salaus yhteydelle>" kuvaus kohdan "Jos määrität <SMB:llä> ja määrität <Autentikoinnin hallinta> -asetuksen arvoksi <Kyllä>" vaiheessa 1 kohdan "Lisätila-eräasetukset" vaiheessa 5 muutettiin.
Perustoiminnot  Ääniasetukset
Kohdan "Faksien lähetyksen/vastaanoton äänten voimakkuuden säätö" kuvausta muutettiin.
Perustoiminnot  Ääniasetukset
Asetuksen  <Hälyt.äänenvoim.> ja  <Monit:n äänenv.> kuvaus kohdan "Faksien lähetyksen/vastaanoton äänten voimakkuuden säätö" vaiheessa 2 muutettiin.
Perustoiminnot  Lepotilaan siirtyminen
HUOMAUTUS kohdassa "Virrankulutus lepotilassa" muutettiin.
Laitteen hallinta Käyttäjien hallinta Henkilökohtaisen todentamisen hallinnan asetusten määrittäminen Käyttäjätietojen tuonti/vienti
Asetuksen " [Import Method:]" HUOMAUTUS kohdan "Käyttäjätietojen tuominen automaattisesti" vaiheessa 5 muutettiin (viides luettelokohta muutettiin).
Laitteen hallinta Laitteen hallinta tietokoneella (Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus) Lokien hallinta
HUOMAUTUS kohdan "Lokien automaattinen vienti" vaiheessa 5 muutettiin (kahdeksas luettelokohta muutettiin).
Asetukset/Tallennus  <Yleisasetukset>  <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>
Asetuksen kuvaus kohdassa "<Tehonkulutus lepotilassa>" muutettiin (<Kompensoi verkon tiedonsiirto> poistetiin).
Asetukset/Tallennus  <Yleisasetukset>  <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>
HUOMAUTUS kohdassa "<Tehonkulutus lepotilassa>" muutettiin (ensimmäisen luettelokohdan kuvausta muutettiin).
Asetukset/Tallennus  <Yleisasetukset>  <Verkko>
HUOMAUTUS kohdassa "<Valitse liitäntä>" muutettiin.
Asetukset/Tallennus  <Yleisasetukset>  <Verkko>  <Bluetooth-asetukset>
HUOMAUTUS kohdassa "<Käytä Bluetoothia>" muutettiin.
Asetukset/Tallennus  <Yleisasetukset>  <Verkko>  <TCP/IP-asetukset>
Kohdan "<Määritä SMB palvelinversio>" kuvausta muutettiin (taulukon alarivin kuvaus poistettiin).
Asetukset/Tallennus  <Yleisasetukset>  <Verkko>  <TCP/IP-asetukset>
Kohdan "<Määritä SMB asiakasversio>" kuvausta muutettiin (taulukon alarivin kuvaus poistettiin).
Tulostuksen ja viimeistelyn laadun säätäminen  Rasterointikuvion asettaminen
Vaiheen 2 kuvaus muutettiin (kolmannen luettelokohdan kuvaus muutettiin).
Johdanto (tietoja laitteesta) Pääyksikön huolto Rumpuyksikön vaihtaminen
Kohdan "Rumpuyksikön vaihtaminen" vaiheeseen 6 lisättiin TÄRKEÄÄ-kohta.
843R-00C