Llegiu això primer

Aquest manual s'ha de llegir juntament amb la Guia de l'usuari. Aquest manual descriu funcions afegides i altres canvis per a la versió de plataforma 3.11 o posterior.

Comprovar la versió

Depenent del model, potser no podeu aplicar l'última versió de la plataforma. Seguiu el procediment següent per comprovar la versió abans de llegir aquest manual.
1
Premeu el botó  (Informació de dispositiu/comptadors) o la tecla [Informació de dispositiu/comptadors].
2
Premeu <Info. disp./altra> <Revisar conf. de dispositiu>.
3
Comproveu la versió a <Versió de plataforma>.

Com llegir aquest manual

Aquesta secció descriu les pantalles, icones i altres elements utilitzats en aquest manual. Les marques i les pantalles que no s'expliquen aquí, es descriuen a la Guia de l'usuari.
Segons el model i les opcions, és possible que algunes de les funcions descrites no s'apliquin al vostre equip.
Pantalla
És possible que les pantalles que s'utilitzen en aquest manual siguin diferents de les pantalles que es mostren al vostre equip segons el model, els equips opcionals i la versió.
Versions compatibles
Les icones a continuació indiquen versions compatibles en les explicacions de canvis derivats d'actualitzacions de firmware.
Compatible amb la versió de la plataforma 3.13 o posterior
Compatible amb la versió de la plataforma 3.12 o posterior
Compatible amb la versió de la plataforma 3.11 o posterior
Cerca de llistats de versions compatibles
Pàgina de llista de cerca
Permet buscar pàgines que enumeren tots els canvis en cada versió. Canvis per a cada versió.
Cerca per paraula clau
La cerca ingressant la versió com a paraula clau (per exemple, "Ver. 3.11") mostra una llista de pàgines que inclouen aquesta paraula clau. A continuació, podeu buscar a les pàgines enumerades.
Models compatibles
Les icones a continuació indiquen informació que es limita a alguns models compatibles. Pot ser que alguns equips no estiguin disponibles segons el vostre país o regió.
Tots els models de color
Tots els models de blanc i negre
Tots els models imageRUNNER ADVANCE
Tots els models imageRUNNER ADVANCE DX
 ,
 , etc.
Icones que indiquen productes individuals
Example) : imageRUNNER ADVANCE C7580i III / C7570i III / C7565i III
Quan no es mostren les icones anteriors, s'admeten tots els models.

Configuració de com es mostra aquest manual

Podeu canviar la mida del text d'aquest manual i el disseny de la pantalla perquè s'adapti a l'equip en què es mostra. Opcions de visualització del manual
Si no podeu veure el manual en PDF, descarregueu Adobe Acrobat Reader des de la pàgina web d'Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).

Marques comercials

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, i Chromebook són marques comercials de Google LCC.
All other trademarks are the property of their respective owners.
La resta de noms de productes i companyies esmentats són marques comercials propietat de les companyies respectives.
88AY-000