<Aj. tens. tran. sec. vora cap.>/<Corregir aplicació de tòner en vora posterior>

 (Configuració)  <Preferències>  <Opcions de paper>  <Opcions de gestió de tipus de paper>

Aj. tens. tran. sec. vora cap.

Si la imatge de la vora davantera és tènue o desigual en comparació amb les imatges impreses en paper normal, ara podeu canviar la tensió de transferència secundària de la vora superior (la tensió que transfereix el tòner al paper) per al paper personalitzat registrat.
Si la imatge sencera està feble o corrompuda, en lloc de només el límit inicial, canvieu <Ajustar tensió transfer. secundària>.
Ajustar <Ajustar tensió transfer. secundària> pot afectar la configuració de <Corregir aplicació de tòner en vora posterior> i <Ajustar posició d'imatge>. En cas necessari, reajusteu aquestes opcions.
Per portar a terme l'ajust, seguiu el procediment que s'indica a continuació.
<Nivell d'ajust>: Augmentar això en el sentit positiu augmenta l'efecte de problemes d'imatge a la vora superior. Augmentar massa el valor pot fer que el tòner s'esvaeixi a les zones d'alta densitat.
<Correcció total>: Augmentar això en sentit positiu augmenta la distància on es realitza el control des del límit inicial del paper. La distància augmenta en increments de +1 mm.

Corregir aplicació de tòner en vora posterior

Quan s'utilitza paper corbat o paper susceptible de corbar-se per a la còpia/impressió a dues cares, és possible que el tòner no s'apliqui adequadament o que el color es pugui esvair a la vora posterior (en el sentit de l'alimentació) del paper. Quan s'utilitza imatge de baixa densitat, el color pot ser més tènue o més dens. En aquests casos, ara podeu canviar la configuració de <Corregir aplicació de tòner en vora posterior> per al paper personalitzat registrat.
Si la imatge sencera està feble o corrompuda, en lloc de només el límit inicial, canvieu <Ajustar tensió transfer. secundària>.
Ajustar <Adjust Lead Edge Secondary Transfer Voltage> pot afectar la configuració de <Corregir aplicació de tòner en vora posterior> i <Ajustar posició d'imatge>. En cas necessari, reajusteu aquestes opcions.
Per portar a terme l'ajust, seguiu el procediment que s'indica a continuació.
<Nivell d'ajust>: Si s'incrementa això en el sentit positiu, s'incrementa l'efecte per als problemes d'imatge de la vora posterior. Augmentar massa el valor pot fer que el tòner s'esvaeixi a les zones d'alta densitat.
<Correcció total>: Si augmenta això en el sentit positiu, augmenta la distància on es realitza el control des de la vora posterior del paper en el sentit de la vora superior vista des de la vora posterior del paper. La distància augmenta en increments de 1 mm.
Si realitzar ajustos no millora el problema, ajusteu <Ajustar tensió transfer. secundària> o <Aj. tens. tran. sec. vora cap.>. En aquest cas, disminuir la tensió de transferència secundària pot tenir efecte, però l'ajust s'ha de realitzar gradualment ja que pot afectar la imatge.

Taula Configuració

Per obtenir detalls sobre con visualitzar la Taula Configuració, consulteu "Configuració" "Taula Configuració" a la "Guia de l'usuari".
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de gestió de tipus de paper>
<Detalls/Editar>
<Nom>, <Categoria>, <Gramatge>, <Acabat>, <Tipus>, <Color>, <Usar com a paper preimprès>, <2a cara full a doble cara>, <Ajustar posició d'imatge>, <Ajustar correcció desplaçam.>, <Ajustar brillantor>, <Aj. tensió transf. secundària>, <Aj. tens. tran. sec. vora cap.>, <Corregir aplicació de tòner en vora posterior>, <Mode reducció quantitat tòner>
<Duplicar>, <Eliminar>
No
No
C*
Opcions de gestió de tipus de paper
* <Usar com a paper preimprès>, <2a cara full a doble cara>, <Ajustar posició d'imatge>, <Ajustar brillantor>, <Aj. tensió transf. secundària>, i <Mode reducció quantitat tòner> es categoritzen com a "A".
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de gestió de tipus de paper>
<Detalls/Editar>
<Nom>, <Categoria>, <Gramatge>, <Acabat>, <Tipus>, <Color>, <Usar com a paper preimprès>, <Ajustar posició d'imatge>, <Ajustar correcció desplaçam.>, <Ajustar brillantor>, <Aj. tensió transf. secundària>, <Aj. tens. tran. sec. vora cap.>, <Corregir aplicació de tòner en vora posterior>
<Duplicar>, <Eliminar>
No
No
C*
Opcions de gestió de tipus de paper
* <Usar com a paper preimprès>, <Ajustar brillantor>, i <Aj. tensió transf. secundària> es categoritzen com a "A".
88AY-00S