<Gràfics negre pur>

Depenent del model, <PS> apareix quan la Kit d'impressió PS opcional està instal lada.
<PS> apareix quan la Kit d'Impressora PS imagePRESS opcional està instal lada.
 (Configuració) <Opcions de funcions> <Impressora> <Opcions d'impressora>  <Opcions personalitz.> <PS>
 (Configuració) <Opcions de funcions> <Impressora>  <Opcions d'impressora> <Opcions personalitz.> <PDF>
Els gràfics en negre creats amb RGB o CMYK ara es poden imprimir amb un sol color de tòner (K (negre)).
<On>
Els gràfics s'imprimeixen només amb tòner (K (negre)). No hi ha cap deriva de tòner de color a la zona que envolta els gràfics impresos.
<Off>
Els gràfics s'imprimeixen segons les opcions del perfil d'impressió seleccionat. Com que els gràfics s'imprimeixen amb 4 colors, els colors poden derivar a la zona que envolta els gràfics.

Taula Configuració

Per obtenir detalls sobre con visualitzar la Taula Configuració, vegeu "Configuració" "Taula Configuració" a la "Guia de l'usuari".
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Gràfics negre pur>
<On>, <Off>
No
C
Settings for Printer Settings
88AY-00R