<Paràmetres de seguretat recom. per a l'entorn d'ús>

 /  (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Paràmetres de seguretat recom. per a l'entorn d'ús>
Ara podeu especificar totes les opcions de seguretat recomanades per al vostre entorn d'ús simplement seleccionant el tipus d'entorn de l'equip. Consulteu "Navegador d'ajustos de seguretat" per als tipus d'entorn disponibles. Navegador d’ajustos de seguretat
Si s'ha especificat alguna de les opcions de la directiva de seguretat de l'equip, <Paràmetres de seguretat recom. per a l'entorn d'ús> no es pot utilitzar.

Taula Configuració

Per obtenir detalls sobre con visualitzar la Taula Configuració, consulteu "Configuració" "Taula Configuració" a la "Guia de l'usuari".
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Paràmetres de seguretat recom. per a l'entorn d'ús>
<1. Connexió intranet i Internet>
<2. Connexió directa a Internet>
<3. Connexió a Internet prohibida>
<4. Xarxa privada (de casa)>
<5. Xarxa pública>
<6. Entorn d'informació altament confidencial>

<Esborrar>
No
No
Settings/Registration Basic Information
Si canvieu l'equip a les opcions de seguretat recomanades per a cada tipus, és possible que les funcions que vulgueu utilitzar no estiguin disponibles o es puguin produir altres problemes. En aquest cas, podeu desfer els canvis i restaurar la configuració de seguretat anterior.
Si heu canviat manualment les opcions que s'havien modificat amb <Paràmetres de seguretat recom. per a l'entorn d'ús>, els canvis no es conservaran. L'equip torna a l'estat abans d'executar <Paràmetres de seguretat recom. per a l'entorn d'ús>.
88AY-018