Změny u zpráv

Změny zpráv, které se zobrazují na obrazovce přístroje nebo v Remote UI (Vzdálené UR), jsou uvedeny níže.

Nové a přidané zprávy

Universal Print: Došlo k chybě komunikace se serverem.
Universal Print: Ověření na serveru se nezdařilo.
Universal Print: Platnost certifikátu vypršela.
Universal Print: Došlo k interní chybě.
Universal Print: Tiskárna není registrována.
88C0-00X