<Povolit úlohy k provedení z mobilního zařízení>

/ (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
Nastavení pro skenování a potom poslání dokumentů e-mailem nebo faxem teď můžete zadávat na mobilním zařízení. Když máte možnost <Ověřit pomocí PIN kód pro Skenovat úlohy> nastavenou na <Zap>, musíte při spouštění úlohy zadat kód PIN zobrazený na tomto přístroji.
Je-li položka <Povolit úlohy k provedení z mobilního zařízení> nastavena na <Zap>, aktivuje se funkce mobilního ověření. Na přihlašovací obrazovce se objeví .

Tabulka Nastavení/Uložení

Podrobnosti o tom, jak zobrazit tabulku Nastavení/Uložení, najdete v části „Nastavení/Uložení“  „Tabulka Nastavení/Uložení“ v dokumentu „Uživatelská příručka“.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Povolit úlohy k provedení z mobilního zařízení>
<Zap>, <Vyp>
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Ověřit pomocí PIN kód pro Skenovat úlohy>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
88C0-00U