<Nas. sek. přen. napětí zav. okr.>/<Korekce aplikace toneru na vlečeném okraji>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Nastavení papíru>  <Nastavení správy typu papíru>

Nas. sek. přen. napětí zav. okr.

Pokud je obraz na zaváděcím okraji nevýrazný nebo nepravidelný ve srovnání s obrázky vytištěnými na čistý papír, můžete nyní změnit sekundární přenosové napětí zaváděcího okraje (napětí přenášející toner na papír) zaregistrovaného vlastního papíru.
Pokud je nevýrazný či poškozený celý obraz, nikoli pouze zaváděcí okraj, změňte <Nastavit sekundární přenos. napětí>.
Nastavení <Nastavit sekundární přenos. napětí> může mít vliv na nastavení <Korekce aplikace toneru na vlečeném okraji> a <Nastavit polohu obrazu>. Je-li třeba, tato nastavení přenastavte.
Úpravu provedete podle následujících pokynů.
<Úroveň nastavení>: Zvýšení tohoto nastavení v kladném směru zvyšuje účinek na problémy se zaváděcím okrajem obrazu. Přílišné zvýšení této hodnoty může způsobit nedostatek toneru v oblastech s vysokou sytostí.
<Hodnota korekce>: Zvýšení této hodnoty v kladném směru prodlužuje vzdálenost od zaváděcího okraje papíru, kde se provádí kontrola. Vzdálenost se zvyšuje v krocích po +1 mm.

Korekce aplikace toneru na vlečeném okraji

Použijete-li pro oboustranné kopírování/tisk papír, který je zkroucený nebo je náchylný ke zkroucení, je možné, že na vlečeném okraji papíru (ve směru podávání) nebude dostatečně aplikován toner nebo budou barvy nevýrazné. V případě obrazů s nízkou sytostí mohou být barvy vybledlé nebo přesycené. V těchto případech můžete nyní změnit nastavení <Korekce aplikace toneru na vlečeném okraji> zaregistrovaného vlastního papíru.
Pokud je nevýrazný či poškozený celý obraz, nikoli pouze zaváděcí okraj, změňte <Nastavit sekundární přenos. napětí>.
Nastavení <Adjust Lead Edge Secondary Transfer Voltage> může mít vliv na nastavení <Korekce aplikace toneru na vlečeném okraji> a <Nastavit polohu obrazu>. Je-li třeba, tato nastavení přenastavte.
Úpravu provedete podle následujících pokynů.
<Úroveň nastavení>: Zvýšení tohoto nastavení v kladném směru zvyšuje účinek na problémy s vlečeným okrajem obrazu. Přílišné zvýšení této hodnoty může způsobit nedostatek toneru v oblastech s vysokou sytostí.
<Hodnota korekce>: Zvýšení této hodnoty v kladném směru prodlužuje vzdálenost od vlečeného okraje papíru (tj. ve směru k zaváděcímu okraji z pohledu od vlečeného okraje), kde se provádí kontrola. Vzdálenost se zvyšuje v krocích po 1 mm.
Pokud se problém po provedení nastavení nezlepší, nastavte <Nastavit sekundární přenos. napětí> nebo <Nas. sek. přen. napětí zav. okr.>. V tomto případě může pomoci snížení sekundárního přenosového napětí z aktuální hodnoty, ale nastavení je nutné provádět postupně, protože může mít vliv na obraz.

Tabulka Nastavení/Uložení

Podrobnosti o tom, jak zobrazit tabulku Nastavení/Uložení, najdete v části „Nastavení/Uložení“  „Tabulka Nastavení/Uložení“ v dokumentu „Uživatelská příručka“.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení správy typu papíru>
<Detaily/Editovat>
<Název>, <Kategorie>, <Plošná hmotnost>, <Povrch>, <Typ>, <Barevný>, <Použít jako vzorový papír>, <2. strana 2str. listu>, <Nastavit polohu obrazu>, <Nastavit korekci deformace>, <Nastavit lesk>, <Nast. sekundární přenos. napětí>, <Nas. sek. přen. napětí zav. okr.>, <Korekce aplikace toneru na vlečeném okraji>, <Režim snížení množství toneru>
<Duplikovat>, <Smazat>
Ano
Ne
Ano
Ne
C*
Nastavení správy typu papíru
* Možnosti <Použít jako vzorový papír>, <2. strana 2str. listu>, <Nastavit polohu obrazu>, <Nastavit lesk>, <Nast. sekundární přenos. napětí>, a <Režim snížení množství toneru> jsou označeny jako „A“.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení správy typu papíru>
<Detaily/Editovat>
<Název>, <Kategorie>, <Plošná hmotnost>, <Povrch>, <Typ>, <Barevný>, <Použít jako vzorový papír>, <Nastavit polohu obrazu>, <Nastavit korekci deformace>, <Nastavit lesk>, <Nast. sekundární přenos. napětí>, <Nas. sek. přen. napětí zav. okr.>, <Korekce aplikace toneru na vlečeném okraji>
<Duplikovat>, <Smazat>
Ano
Ne
Ano
Ne
C*
Nastavení správy typu papíru
* Možnosti <Použít jako vzorový papír>, <Nastavit lesk> a <Nast. sekundární přenos. napětí> jsou označeny jako „A“.
88C0-00S