<Výchozí zdroj podávání papíru>

 (Nastavení/Uložení) <Nastavení funkcí> <Tiskárna> <Nastavení tiskárny> <Vlastní nastavení> <Podávání papíru>
V situacích, jako je přímý tisk, kdy nemůžete zadat zdroj papíru, si teď můžete předem přednastavit, který zdroj papíru se použije. Chcete-li automaticky přepínat na zdroj papíru odpovídající velikosti a typu papíru, který se má použít k tisku, nastavte hodnotu <Auto>.

Tabulka Nastavení/Uložení

Podrobnosti o tom, jak zobrazit tabulku Nastavení/Uložení, najdete v části „Nastavení/Uložení“ „Tabulka Nastavení/Uložení“ v dokumentu „Uživatelská příručka“.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Výchozí zdroj podávání papíru>
<Auto>, <Víceúč. přihr.>, <Zásuvka 1> až <Zásuvka X>*
Ano
Ano
Ano
Ne
B
Settings for Printer Settings
* Upozorňujeme, že počet zobrazených zásuvek se liší podle modelu a nainstalovaných doplňků.
88C0-00L