<Doporučené nast. zabezpečení pro prostředí použití>

 /  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nastavení zabezpečení>  <Doporučené nast. zabezpečení pro prostředí použití>
Nyní můžete jednoduše zadat všechna doporučená nastavení zabezpečení pro prostředí použití, a to výběrem typu prostředí počítače. Dostupné typy prostředí naleznete v části „Průvodce nastavením zabezpečení“. Průvodce nastavením zabezpečení
Pokud bylo zadáno jakékoli z nastavení zásad zabezpečení počítače, nelze použít možnost <Doporučené nast. zabezpečení pro prostředí použití>.

Tabulka Nastavení/Uložení

Podrobnosti o tom, jak zobrazit tabulku Nastavení/Uložení, najdete v části „Nastavení/Uložení“  „Tabulka Nastavení/Uložení“ v dokumentu „Uživatelská příručka“.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Doporučené nast. zabezpečení pro prostředí použití>
<1. Připojení k intranetu a internetu>
<2. Přímé připojení k internetu>
<3. Připojení k internetu zakázáno>
<4. Soukromá (domácí) síť>
<5. Veřejná síť>
<6. Prostředí s vysoce důvěrnými informacemi>

<Vymazat>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Settings/Registration Basic Information
Pokud v počítači změníte doporučené nastavení zabezpečení pro jednotlivé typy, může dojít k nedostupnosti funkcí, které chcete používat, nebo může docházet k jiným problémům. V takovém případě můžete změny zrušit a obnovit předchozí nastavení zabezpečení.
Pokud jste ručně změnili nastavení, které bylo změněno pomocí <Doporučené nast. zabezpečení pro prostředí použití>, změny se nezachovají. Stroj se navrátí do stavu před spuštěním možnosti <Doporučené nast. zabezpečení pro prostředí použití>.
88C0-018