Změněné položky

Nastavení, u kterých se změnil obsah nebo poznámky, jsou uvedena dole.
(Settings/Registration)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>  <Povolit funkci automatického tisku při přihlášení>
Když změníte nastavení z hodnoty <Vyp> na <Zap>, možnost <Automaticky tisknout úlohy uživatele při přihlášení> se u všech uživatelů automaticky nastaví na <Zap>. To znamená, že když se uživatel přihlásí, automaticky se vytisknou jeho vlastní úlohy, aniž by musel měnit jakékoli nastavení.
 (Nastavení/Uložení) <Nastavení funkcí> <Uložit/Přístup k souborům> <Nastavení paměťového média> <Vybrat volbu při připojení paměťového média>
Výchozí nastavení se změnilo na <Zap>.
Aktuální název
Nový název
<Zap>, <Vyp>
<Zap>, <Vyp>
/ (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení TCP/IP>  <Nastavení WSD>
Název položky Nastavení/Uložení se změnil.
Aktuální název
Nový název
<Použít funkci skenování WSD>
<Použít funkci skenování WSD>
/ (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení TCP/IP>  <Nastavení DNS>
Název položky Nastavení/Uložení se změnil.
Aktuální název
Nový název
<Nastavení jména hostitele/domény DNS>
<Nastavení jména hostitele/domény DNS>
/ (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Wireless LAN>  <Nastavení Wireless LAN>  <Vybrat příst. bod>
Změnily se podmínky pro nastavení zabezpečení.
Název položky <Zadat síťový klíč (PSK)> se změnil na <Zadejte síťový klíč>.
Název položky <PSK> se změnil na <Šifrovací klíč>.
Aktuální název
Nový název
Šifrování WPA/WPA2-PSK: <Zadat síťový klíč (PSK)> (<PSK>: Zadejte přístupové heslo WPA/WPA2-PSK)
Šifrování WPA/WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA3-SAE, WPA3-SAE: <<Zadat síťový klíč>> (<Šifrovací klíč>: Zadejte přístupové heslo WPA/WPA2-PSK)
/ (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Wireless LAN>  <Nastavení Wireless LAN>  <Zadat ručně>
Do položek nastavení byla přidána položka <WPA2-PSK/WPA3-SAE> a <WPA3-SAE>.
Aktuální název
Nový název
<Nastavení zabezpečení>: <Žádný>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>
<Nastavení zabezpečení>: <Žádný>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>, <WPA3-SAE>
Název položky <Nastavení zabezpečení> (<WPA/WPA2-PSK>) se změnil na <Nastavení zabezpečení>.
Název položky <PSK> se změnil na <Šifrovací klíč>.
Aktuální název
Nový název
<Nastavení zabezpečení> (<WPA/WPA2-PSK>)
<Způsob šifrování> (<Auto>, <AES-CCMP>), <PSK>
<Nastavení zabezpečení>
<Způsob šifrování> (<Auto>, <AES-CCMP>), <Šifrovací klíč>
/ (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení podávání papíru>
Název položky Nastavení/Uložení se změnil.
Aktuální název
Nový název
<Autom. výběr zásuvky na papír Zap/Vyp>
<Autom. výběr zásuvky na papír Zap/Vyp>
Název položky Nastavení/Uložení se změnil.
Aktuální název
Nový název
<Autom. výběr zásuvky na papír podle barvy>
<Autom. výběr zásuvky na papír podle barvy>
/ (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>
Název položky Nastavení/Uložení se změnil.
Aktuální název
Nový název
<Nastavení pro zálohování odeslaného dokumentu>
<Nastavení pro zálohování odeslaného dokumentu>
/ (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>  <Nastavení pro zálohování odeslaného dokumentu>
Název položky Nastavení/Uložení se změnil.
Aktuální název
Nový název
<Použít funkci zálohování odeslaného dokumentu>
<Použít funkci zálohování odeslaného dokumentu>
88C0-00W