Další změny v dokumentu Uživatelská příručka

Správa stroje Správa stroje z počítače (Remote UI (Vzdálené UR)) Správa výpisů
POZNÁMKA v části „Spuštění záznamu výpisů“ byla změněna (změna obsahu první odrážky).
Úvod (O stroji) nebo Dodatek Možnosti Volitelné zařízení (finišer na brožury pro každý produkt)
Do finišeru na brožury byly přidány popisy uvolňovací páčky zámku a zarážky papíru.


Faxování Automatické přesměrování přijatých dokumentů
V části „Konfigurace nastavení přesměrování“ bylo přidáno vysvětlení ke kroku 5. POZNÁMKA se také změnila.


Dodatek Specifikace systému Funkce faxu
Podporované velikosti záznamového papíru byly změněny.

Dodatek Specifikace systému Funkce faxu
Podporované velikosti záznamového papíru byly změněny.
Používání úložného prostoru Provádění jednoduchých úprav souborů Určení nastavení schránky
Vysvětlení pro <Nastav. odes.URL> v kroku 4 bylo změněno. <Nastav. odes.URL> lze použít také u řady C3800.
Úvod (O stroji) Specifikace hardwaru Dostupný papír
Nyní lze použít papír o rozměrech 320,0 x 450,0 mm (SRA3) pro typ <Silný 7>.
Tento typ papíru lze podávat z víceúčelové přihrádky.

Základní operace  Nastavení zvukových signálů
Změnil se popis v části „Nastavení hlasitosti pro odesílání/příjem faxů“.
Základní operace  Nastavení zvukových signálů
Změnil se popis položek <Hlasitost alarmu> a  <Hlasit. monitoru> v kroku 2 části „Nastavení hlasitosti pro odesílání/příjem faxů“.
Propojení s mobilními zařízeními  Použití stroje prostřednictvím aplikací
Byl přidán popis operačního systému Chrome OS.
Dodatek  MEAP  Správa aplikací MEAP
Změnil se popis v části „ [MEAP Application Management]“ kroku 3 (změnil se popis spodního řádku tabulky pod druhým bodem).
Dodatek  Specifikace systému  Systémové prostředí
Změnil se software pro odesílání a příjem pošty (změnil se pátý a šestý bod).
Základní operace Přizpůsobení displeje dotekového panelu podle vlastních potřeb Uložení často používaných nastavení a míst určení jako Osobní tlačítka/Sdílená tlačítka na obrazovku <Hlavní obrazovka> Uložení Osobních tlačítek/Sdílených tlačítek
Změnil se popis „Import/export uložených tlačítek“ v části POZNÁMKA níže (byl upraven popis v druhém bodu).
Tisk Různé metody tisku Kopírování souborů do složky k tisku (sledovaná složka)
Změnil se popis v kroku 3 oddílu „Přidání sledované složky“ (změna dostupných položek).
Tisk Různé metody tisku Kopírování souborů do složky k tisku (sledovaná složka)
Změnila se POZNÁMKA v kroku 5 oddílu „Uložení souborů do sledované složky kvůli tisku“  „Zpřístupnění přes WebDAV“ (byl upraven popis v druhém bodě).
Propojení s mobilními zařízeními  Připojení k mobilním zařízením  Přímé připojení
Změnil se název části „Připojení pomocí funkce Bluetooth“ v oddíle „Přímé připojení (Režim přístupového bodu)“ (bylo odstraněno slovo „(iOS)“).
Propojení s mobilními zařízeními  Použití služby AirPrint
Změnila se obrazovka a popis v kroku 4 v oddílu „Konfigurace nastavení služby AirPrint“ „Konfigurace nastavení pomocí Remote UI (Vzdálené UR)“, jak je uvedeno dole.
Na obrazovku byla přidána položka [Display Errors for AirPrint].
Do popisu byla přidána položka [Display Errors for AirPrint].
Propojení s mobilními zařízeními Použití služby Google Cloud Print
Nemůžete tisknout pomocí funkce Google Cloud Print, protože skončila podpora funkce Google Cloud Print.
Správa stroje  Správa uživatelů  Použití jiných praktických funkcí správy osobního ověření  Nastavení správy ID oddělení
Změnil se úvod.
Nastavení/Uložení Tabulka Nastavení/Uložení Možnosti Síť
Změnila se hodnota <Délka prefixu> (minimální hodnota se změnila na 1).
Nastavení/Uložení Tabulka Nastavení/Uložení Možnosti Síť
Změnila se hodnota <Délka prefixu> (minimální hodnota se změnila na 1).
Nastavení/Uložení Tabulka Nastavení/Uložení Možnosti Nastavení hlasitosti
Z části Položka byla odstraněna položka <Příchozí vyzv. faxu>.
Údržba  Tisk hlášení a seznamů
Změnila se POZNÁMKA v oddílu „Tisk seznamu s historií používání funkcí“  „Výpis ukládání“ (změnil se popis ve čtvrtém bodě).


Dodatek  Specifikace systému  Funkce tiskárny
Změnil se popis v části „Funkce, které lze použít u jazyka pro popis a formátu souboru u všech stránek“ (změnil se popis druhé anotace).
Kopírování  Základní operace kopírování
Byla přidána doplňující vysvětlení v kroku 4 do kroku 3 oddílu „Nastavení obrazové kvality kopií“  „Nastavení sytosti pozadí kopií“ (přidán druhý a třetí bod).
Dodatek  Specifikace systému  Systémové volitelné doplňky
Změnil se popis v části „Souprava pro zrcadlení pevného disku“.
Nastavení/Uložení  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Různé velikosti papíru pro výstupní přihrádku>
Změnil se popis v části „POZNÁMKA“ (byl odstraněn popis třetího bodu).
Nastavení/Uložení  <Možnosti>  <Nastavení papíru>
Do oddílu <Výchozí víceúčelové přihrádky> byla přidána POZNÁMKA.
Základní operace Zadání výstupní přihrádky pro potištěný papír
Změnil se popis v oddílu „Dostupné funkce podle konfigurace zařízení a výstupní přihrádky“, jak je uvedeno dole.
V seznamu „Konfigurace zařízení“ byla v každé položce odstraněna jednotka „3 Way Unit-D“.
V seznamu „Konfigurace zařízení“ byla odstraněna jednotka „Staple Finisher-AA“.
Nastavení/Uložení  Tabulka Nastavení/Uložení  Nastavit místo určení
Změnil se komentář pod tabulkami (byl upraven popis u *2).
Nastavení/Uložení  <Možnosti>  <Nastavení papíru>
Změnil se popis pod postupem přechodu z obrazovky týkající se <Výchozí víceúčelové přihrádky> (byl upraven popis v druhém bodu).
Nastavení/Uložení<Nastavení funkcí><Běžný>
Změnila se POZNÁMKA (byl odstraněn první bod).
Nastavení/Uložení  <Možnosti>  <Nastavení papíru>
Změnila se POZNÁMKA týkající se „<Výchozí víceúčelové přihrádky>“ (byl upraven popis ve čtvrtém bodě).
Nastavení/Uložení  <Možnosti>  <Nastavení papíru>
Změnila se POZNÁMKA týkající se „<Výchozí víceúčelové přihrádky>“ (byl upraven popis ve čtvrtém bodě).
Nastavení/Uložení  <Možnosti>  <Nastavení Časovač/Energie>
Změnil se popis týkající se „<Použít senzor pohybu>“ (byl upraven popis nad tabulkami).
Nastavení/Uložení  Tabulka Nastavení/Uložení  Nastavení funkcí  Tiskárna  Vlastní nastavení
Výchozí nastavení položky <Vylepšení řádků> se změnilo (výchozí nastavení se změnilo na <Zap>).
Nastavení/Uložení  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Různé velikosti papíru pro výstupní přihrádku>
Změnil se popis v části „POZNÁMKA“ (byl odstraněn popis třetího bodu).
Nastavení/Uložení  <Možnosti> <Nastavení papíru>
Změnila se POZNÁMKA týkající se „<Výchozí víceúčelové přihrádky>“ (byl upraven popis ve čtvrtém bodě).
Dodatek  Specifikace hardwaru  High Capacity Cassette Feeding Unit-D
Změnila se hodnota „Kapacita zásuvek na papír“ (hodnota se změnila na 2 000 listů).
88C0-00Y