Ændringer destinationsregistrering

Omdøbning af elementer, der vises på registreringsskærmen til hurtigkaldstaster

Når du registrerer en destination til en hurtigkaldstast eller registrerer en ny destination, vil nogle af de elementer, der vises på betjeningspanelet og skærmen Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) blive omdøbt.
Betjeningspanel
Aktuelt navn
Nyt navn
<Hurtigkaldstasts navn>
<Navn på hurtigkaldstast>
Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Aktuelt navn
Nyt navn
[Button Name]
[One-Touch Button Name]
[One-Touch Name]
[One-Touch Button Name]
88C1-007