Kontrol af ændringer i enhedsinformation

Kontrol af TPM-version

Nu kan du kontrollere TPM-versionen i skærmen <Kontrollér Enhedskonfigurering> og i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening.

Kontrol i skærmen <Kontrollér Enhedskonfigurering>

Tasten (Tæller/Enhedsinformation) eller [Tæller/Enhedsinformation] eller  <Enhedsinfo./Andet>  <Kontrollér Enhedskonfigurering>

Kontrol i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)

Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)  [Status Monitor/Cancel]  [Device Information]
88C1-017