Ændringer relateret til udbedring af papirstop

Hvis der opstår papirstop i hovedenheden, når den indvendige finisher er installeret, skal der udføres en ekstra process for at udrede papirstoppet. Dette beskriver processen med billeder af C5800-serien som eksempel.
1
Åbn hovedenhedens højre dæksel.
2
Kontrollér, om papiret sidder fast inden i outputenheden.
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
3
Åbn finisherens venstre dæksel.
4
Hold i håndtaget ( ), og skub den indvendige finisher til venstre.
5
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt i den indvendige finisher.
1
Løft styret ved indgangen.
2
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
3
Sæt styret tilbage i dets oprindelige position.
Når hulleenheden er monteret:
1
Åbn hulleenhedens frontdæksel.
2
Drej den grønne knap for at fremføre det fastklemte papir til outlettet i hulleenheden.
3
Hvis papiret kommer ud af outlettet i hulleenheden, skal du forsigtigt trække papiret ud i pilens retning.
4
Luk hulleenhedens frontdæksel.
6
Sæt den indvendige finisher tilbage til den oprindelige position.
7
Luk finisherens venstre dæksel.
8
Luk forsigtigt hovedenhedens højre dæksel, indtil det klikker.
Fortsæt ved at følge instruktionerne på skærmbilledet, og genoptag den afbrudte betjening, eller fortsæt udbedringen af papirstop.
88C1-00F