<Tillad, at job udføres fra mobil enhed>

/ (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Du kan nu angive indstillinger til at scanne og derefter sende som e-mail-/faxdokumenter ved hjælp af en mobilenhed. Når <Godkend ved hjælp af pinkode for scanningsjob> is er indstillet til <Til>, skal du indtaste den PIN-kode, som vises på maskinen i forbindelse med afvikling af jobbet.
Indstil <Tillad, at job udføres fra mobil enhed> til <Til> for at aktivere funktionen til mobilgodkendelse. vises på login-skærmen.

Skema vedr. indstillinger/registrering

Få detaljer om, hvordan du kan se tabellen Indstillinger/Registrering under "Indstillinger/Registrering" "Skema vedr. indstillinger/registrering" i "Brugervejledning".
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tillad, at job udføres fra mobil enhed>
<Til>, <Fra>
Når <Til> er valgt:
<Godkend ved hjælp af pinkode for scanningsjob>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
88C1-00U