<Justér for. kant sek. overf.spænd.>/<Korrigér tonerbrug i bunden>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Papirindstillinger>  <Adm.indstillinger for papirtype>

Justér for. kant sek. overf.spænd.

Hvis billedet på den forreste kant er utydeligt eller ujævnt i forhold til udskrivning på almindeligt papir, kan du ændre den forreste kants sekundære overførselsspænding (spændingen, når toner overføres til papiret) for det registrerede tilpassede papir.
Hvis hele billedet er blevet mere svagt eller ujævnt i stedet for kun den øverste kant, skal du ændre <Justér sek. overførselsspænding>.
Hvis du justerer <Justér sek. overførselsspænding>, kan det påvirke indstillingerne for <Korrigér tonerbrug i bunden> og <Justér billedplacering>. Genjustér indstillingerne om nødvendigt.
Følg retningslinjerne herunder for at udføre justeringen.
<Justeringsniveau>: En forøgelse af dette i den positive retning forøger effekten af billedproblemer med den forreste kant. Hvis værdien forøges for meget, kan det medføre manglende toner i områder med kraftig tæthed.
<Korrektionsstørrelse>: En forøgelse af dette i den positive retning øger den afstand, hvor der udføres kontrol fra papirets forreste kant. Afstanden forøges trinvist med +1 mm.

Korrigér tonerbrug i bunden

Når krøllet papir eller papir, der let bliver krøllet, bruges til tosidet kopiering/udskrivning, anvendes der muligvis ikke nok toner, eller også bliver farverne svage på papirets nederste kant (fra fremføringsretningen). For billeder med lav tæthed kan farven blive mere mat eller tæt. I disse tilfælde kan du nu ændre <Korrigér tonerbrug i bunden>-indstillingerne for den registrerede, brugerdefinerede papirtype.
Hvis hele billedet er blevet mere svagt eller ujævnt i stedet for kun den øverste kant, skal du ændre <Justér sek. overførselsspænding>.
Hvis du justerer <Adjust Lead Edge Secondary Transfer Voltage>, kan det påvirke indstillingerne for <Korrigér tonerbrug i bunden> og <Justér billedplacering>. Genjustér indstillingerne om nødvendigt.
Følg retningslinjerne herunder for at udføre justeringen.
<Justeringsniveau>: En forøgelse af dette i den positive retning forøger effekten for billedproblemer med den nederste kant. Hvis værdien forøges for meget, kan det medføre manglende toner i områder med kraftig tæthed.
<Korrektionsstørrelse>: En forøgelse af dette i den positive retning ændrer afstanden, hvor der udføres kontrol, fra papirets nederste kant i den øverste kants retning, når man kigger fra papirets nederste kant. Afstanden forøges trinvist med 1 mm.
Hvis en justering ikke afhjælper problemet, kan du justere <Justér sek. overførselsspænding> eller <Justér for. kant sek. overf.spænd.>. I dette tilfælde kan en reduktion af den sekundære overførselsspænding fra den aktuelle værdi virke, men justeringen skal udføres gradvist, da den kan påvirke billedet.

Skema vedr. indstillinger/registrering

Få detaljer om, hvordan du kan se tabellen Indstillinger/Registrering under "Indstillinger/Registrering" "Skema vedr. indstillinger/registrering" i "Brugervejledning".
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Adm.indstillinger for papirtype>
<Detaljer/Redigér>
<Navn>, <Kategori>, <Basisvægt>, <Finish>, <Type>, <Farve>, <Brug som standardpapir>, <2. side af 2-sidet side>, <Justér billedplacering>, <Justér krybningskorr.>, <Justér glans>, <Justér sek. overf.spænding>, <Justér for. kant sek. overf.spænd.>, <Korrigér tonerbrug i bunden>, <Reduktion af tonermængde>
<Kopiér>, <Slet>
Ja
Nej
Ja
Nej
C*
Adm.indstillinger for papirtype
* <Brug som standardpapir>, <2. side af 2-sidet side>, <Justér billedplacering>, <Justér glans>, <Justér sek. overf.spænding>, og <Reduktion af tonermængde> er katagoriseret som "A".
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Adm.indstillinger for papirtype>
<Detaljer/Redigér>
<Navn>, <Kategori>, <Basisvægt>, <Finish>, <Type>, <Farve>, <Brug som standardpapir>, <Justér billedplacering>, <Justér krybningskorr.>, <Justér glans>, <Justér sek. overf.spænding>, <Justér for. kant sek. overf.spænd.>, <Korrigér tonerbrug i bunden>
<Kopiér>, <Slet>
Ja
Nej
Ja
Nej
C*
Adm.indstillinger for papirtype
* <Brug som standardpapir>, <Justér glans>, og <Justér sek. overf.spænding> er kategoriseret som "A".
88C1-00S