<Standardpapirfremføringskilde>

 (Indstillinger/Registrering) <Funktionsindstillinger> <Printer> <Printerindstillinger> <Brugerdefinerede indstillinger> <Papirfremfør.>
I tilfælde som f.eks. med direkte printing, hvor du ikke kan angive papirkilden, kan du nu forudindstille den papirkilde, der skal bruges på forhånd. Indstil til <Auto> for at automatisk at skifte til en papirkilde, der matcher den størrelse og type papir, der skal bruges til printing.

Skema vedr. indstillinger/registrering

Få detaljer om, hvordan du kan se tabellen Indstillinger/Registrering under "Indstillinger/Registrering" "Skema vedr. indstillinger/registrering" i "Brugervejledning".
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Standardpapirfremføringskilde>
<Auto>, <Universalbakke>, <Skuffe 1> til <Skuffe X>*
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings for Printer Settings
* Bemærk, at det viste antal skuffer varierer afhængigt af din model og det installerede tilbehør.
88C1-00L