<Anbefalede sikkerhedsindstillinger for brugsmiljø>

/ (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Anbefalede sikkerhedsindstillinger for brugsmiljø>
Nu kan du angive alle anbefalede sikkerhedsindstillinger for dit brugsmiljø blot ved at vælge maskinens miljøtype. Se "Vejledning for sikkerhedsindstillinger" for tilgængelige miljøtyper. Vejledning for sikkerhedsindstillinger
Hvis der er nagivet indstillinger for sikkerhedspolitik, kan <Anbefalede sikkerhedsindstillinger for brugsmiljø> ikke anvendes.

Skema vedr. indstillinger/registrering

Få detaljer om, hvordan du kan se tabellen Indstillinger/Registrering under "Indstillinger/Registrering" "Skema vedr. indstillinger/registrering" i "Brugervejledning".
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Anbefalede sikkerhedsindstillinger for brugsmiljø>
<1. Intranet- og internetforbindelse>
<2. Direkte internetforbindelse>
<3. Internetforbindelse forbudt>
<4. Privat (hjemme-)netværk>
<5. Offentligt netværk>
<6. Miljø med strengt fortrolige oplysninger>

<Slet>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Settings/Registration Basic Information
Hvis du ændre maskinen til de anbefalede sikkerhedsindstillinger for hver enkelt type, er de funktioner, du vil bruge, ikke længere tilgængelige, eller der kan opstå andre problemer. I tilfælde heraf kan du fortryde ændringerne og gendanne de tidligere sikkerhedsindstillinger.
Hvis du har ændret indstillingerne manuelt, og de blev ændret med <Anbefalede sikkerhedsindstillinger for brugsmiljø>, er ændringerne ikke gemt. Maskinen returnerer til den tilstand, den var inden du ændrede de <Anbefalede sikkerhedsindstillinger for brugsmiljø>.
88C1-018