Ændrede elementer

Indstillingerne med ændringer af indholdet vises herunder.
(Settings/Registration)  <Funktionsindstillinger>  <Print>  <Aktivér automatisk printfunktion ved indlogning>
Hvis denne indstilling ændres fra <Fra> til <Til>, indstilles <Automatisk print af brugers job ved indlogning> automatisk til <Til> for alle brugere. Dette betyder, at brugernes egne job automatisk printes, når de logger ind, uden at de er nødt til at ændre nogen indstillinger.
 (Indstillinger/Registrering) <Funktionsindstillinger> <Gem/tilgå filer> <Indstillinger for huk.medier> <Angiv mulighed, når hukommelsesmedie tilsluttes>
Standardindstillingen er ændret til <Til>.
Aktuelt navn
Nyt navn
<Til>, <Fra>
<Til>, <Fra>
/ (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <TCP/IP-indstillinger>  <WSD-indstillinger>
Navnet på Indstillings-/registreringselementer er blevet ændret.
Aktuelt navn
Nyt navn
<Brug WSD-scanningsfunktion>
<Brug WSD-scanningsfunktion>
/ (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <TCP/IP-indstillinger>  <DNS-indstillinger>
Navnet på Indstillings-/registreringselementer er blevet ændret.
Aktuelt navn
Nyt navn
<Indstilling af DNS-værts-/domænenavn>
<Indstilling af DNS-værts-/domænenavn>
/ (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Trådløst LAN>  <Indstillinger for Trådløst LAN>  <Vælg adgangspunkt>
Betingelserne for sikkerhedsindstillinger er blevet ændret.
Navnet på <Indtast netværksnøgle (PSK)> er blevet ændret til <Enter Network Key>.
Navnet på <PSK> er blevet ændret til <Krypteringsnøgle>.
Aktuelt navn
Nyt navn
WPA/WPA2-PSK-kryptering: <Indtast netværksnøgle (PSK)> (<PSK>: Indtast WPA/WPA2-PSK-adgangsudtrykket)
WPA/WPA2-PSK-, WPA2-PSK/WPA3-SAE-, WPA3-SAE-kryptering: <<Indtast netværksnøgle>> (<Krypteringsnøgle>: Indtast WPA/WPA2-PSK-adgangsudtrykket)
/ (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Trådløst LAN>  <Indstillinger for Trådløst LAN>  <Indtast manuelt>
<WPA2-PSK/WPA3-SAE> og <WPA3-SAE> er blevet ændret til indstillingspunkterne.
Aktuelt navn
Nyt navn
<Sikkerhedsindstillinger>: <Ingen>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>
<Sikkerhedsindstillinger>: <Ingen>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>, <WPA3-SAE>
Navnet på <Sikkerhedsindstillinger> (<WPA/WPA2-PSK>) er blevet ændret til <Sikkerhedsindstillinger>.
Navnet på <PSK> er blevet ændret til <Krypteringsnøgle>.
Aktuelt navn
Nyt navn
<Sikkerhedsindstillinger> (<WPA/WPA2-PSK>)
<Krypteringsmetode> (<Auto>, <AES-CCMP>), <PSK>
<Sikkerhedsindstillinger>
<Krypteringsmetode> (<Auto>, <AES-CCMP>), <Krypteringsnøgle>
/ (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indst. for papirfremføring>
Navnet på Indstillings-/registreringselementer er blevet ændret.
Aktuelt navn
Nyt navn
<Automatisk papirskuffevalg Til/Fra>
<Automatisk papirskuffevalg Til/Fra>
Navnet på Indstillings-/registreringselementer er blevet ændret.
Aktuelt navn
Nyt navn
<Automatisk papirskuffevalg baseret på farve>
<Automatisk papirskuffevalg baseret på farve>
/ (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Navnet på Indstillings-/registreringselementer er blevet ændret.
Aktuelt navn
Nyt navn
<Indstillinger for backup af sendte dokumenter>
<Indstillinger for backup af sendte dokumenter>
/ (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>  <Indstillinger for backup af sendte dokumenter>
Navnet på Indstillings-/registreringselementer er blevet ændret.
Aktuelt navn
Nyt navn
<Brug funktionen til backup af sendte dokumenter>
<Brug funktionen til backup af sendte dokumenter>
88C1-00W