<Aanbevolen veiligheidsinstelling gebruiksomgeving>

 /  (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Beveiligingsinstellingen>  <Aanbevolen veiligheidsinstelling gebruiksomgeving>
U kunt nu alle aanbevolen beveiligingsinstellingen voor uw gebruiksomgeving eenvoudig opgeven door het omgevingstype van de machine te selecteren. Zie "Navigator voor beveiligingsinstellingen" voor de beschikbare omgevingstypen. Navigator voor beveiligingsinstellingen
Als een van de beveiligingsbeleidsinstellingen van de machine <Aanbevolen veiligheidsinstelling gebruiksomgeving> niet worden gebruikt.

Tabel Instellingen/Registratie

Voor meer informatie over het weergeven van de tabel Instellingen/Registratie, raadpleegt u "Instellingen/Registratie" "Tabel Instellingen/Registratie" in de Gebruikershandleiding.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Aanbevolen veiligheidsinstelling gebruiksomgeving>
<1. Intranet- en internetverbinding>
<2. Directe internetverbinding>
<3. Internetverbinding verboden>
<4. Privaat (thuis) netwerk>
<5. Openbaar netwerk>
<6. Omgeving met hoog vertrouwelijke info.>

<Wissen>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Settings/Registration Basic Information
Als u de machine wijzigt naar de aanbevolen beveiligingsinstellingen voor elk type, zijn gewenste functies misschien niet meer beschikbaar of treden andere problemen op. In dit geval kunt u de wijzigingen ongedaan maken en de vorige beveiligingsinstellingen terugzetten.
Als u handmatig instellingen hebt gewijzigd die zijn gewijzigd met <Aanbevolen veiligheidsinstelling gebruiksomgeving>, blijven deze wijzigingen niet behouden. De machine keert terug naar de status voordat <Aanbevolen veiligheidsinstelling gebruiksomgeving> werd uitgevoerd.
88C3-018