Gewijzigde items

De instellingen met wijzigingen aan de inhoud en opmerkingen worden hieronder weergegeven.
(Settings/Registration)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>  <Autom. afdr.functie bij aanmelden inschak.>
Als u deze instelling wijzigt van <Uit> naar <Aan> wordt <Autom. opdr. gebr. afdr. bij aanmel.> automatisch ingesteld naar <Aan> voor alle gebruikers. Dit betekent dat de eigen opdrachten van gebruikers automatisch worden afgedrukt wanneer ze zich aanmelden, zonder dat ze instellingen hoeven te wijzigen.
 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen> <Opslaan/Toegang bestanden> <Instellingen geheugenmedia> <Selecteer optie bij aansluiting van geheugenmedia>
De standaardinstelling is gewijzigd in <Aan>.
Huidige naam
Nieuwe naam
<Aan>, <Uit>
<Aan>, <Uit>
/ (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <TCP/IP-instellingen>  <WSD-instellingen>
De naam van het item Instellingen/Registratie is gewijzigd.
Huidige naam
Nieuwe naam
<Gebruik WSD-scanoptie>
<Gebruik WSD-scanoptie>
/ (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <TCP/IP-instellingen>  <DNS-instellingen>
De naam van het item Instellingen/Registratie is gewijzigd.
Huidige naam
Nieuwe naam
<Instellingen DNS hostnaam/domeinnaam>
<Instellingen DNS hostnaam/domeinnaam>
/ (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Draadloos LAN>  <Instellingen draadloos LAN>  <Selecteer toegangspunt>
De voorwaarden van de beveiligingsinstellingen zijn gewijzigd.
De naam van <Voer netwerksleutel (PSK) in> is gewijzigd in <Voer netwerksleutel in>.
De naam van <PSK> is gewijzigd in <Encryptiesleutel>.
Huidige naam
Nieuwe naam
WPA/WPA2-PSK-encryptie: <Voer netwerksleutel (PSK) in> (<PSK>: Voer de WPA-/WPA2-PSK-wachtwoordzin in)
WPA/WPA2-PSK-, WPA2-PSK-/WPA3-SAE-, WPA3-SAE-encryptie: <<Voer netwerksleutel in>> (<Encryptiesleutel>: Voer de WPA-/WPA2-PSK-wachtwoordzin in)
/ (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Draadloos LAN>  <Instellingen draadloos LAN>  <Handmatig invoeren>
<WPA2-PSK/WPA3-SAE> en <WPA3-SAE> zijn aan de items van de instellingen gewijzigd.
Huidige naam
Nieuwe naam
<Beveiligingsinstellingen>: <Geen>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>
<Beveiligingsinstellingen>: <Geen>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>, <WPA3-SAE>
De naam van <Beveiligingsinstellingen> (<WPA/WPA2-PSK>) is gewijzigd in <Beveiligingsinstellingen>.
De naam van <PSK> is gewijzigd in <Encryptiesleutel>.
Huidige naam
Nieuwe naam
<Beveiligingsinstellingen> (<WPA/WPA2-PSK>)
<Versleutelingsmethode> (<Auto>, <AES-CCMP>), <PSK>
<Beveiligingsinstellingen>
<Versleutelingsmethode> (<Auto>, <AES-CCMP>), <Encryptiesleutel>
/ (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papierinvoer>
De naam van het item Instellingen/Registratie is gewijzigd.
Huidige naam
Nieuwe naam
<Autom. selectie papierlade Aan/Uit>
<Autom. selectie papierlade Aan/Uit>
De naam van het item Instellingen/Registratie is gewijzigd.
Huidige naam
Nieuwe naam
<Auto. selectie papierlade op basis van kleur>
<Auto. selectie papierlade op basis van kleur>
/ (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Algemene instellingen>
De naam van het item Instellingen/Registratie is gewijzigd.
Huidige naam
Nieuwe naam
<Instellingen voor back-up verzonden documenten>
<Instellingen voor back-up verzonden documenten>
/ (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Algemene instellingen>  <Instellingen voor back-up verzonden documenten>
De naam van het item Instellingen/Registratie is gewijzigd.
Huidige naam
Nieuwe naam
<Gebruik back-upfunctie verzonden documenten>
<Gebruik back-upfunctie verzonden documenten>
88C3-00W