<Säädä etur. toisiosiirtojänn.>/<Korjaa takareunan sävysovellusta>

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Paperiasetukset>  <Paperityypin hallinta-asetukset>

Säädä etur. toisiosiirtojänn.

Jos etureunassa oleva kuva on himmeä tai epäsäännöllinen verrattuna tavalliselle paperille tulostettuihin kuviin, voit muuttaa tallennetun muokatun paperin etureunan toisiosiirtojännitettä (jännitettä, joka siirtää väriaineen paperille).
Jos koko kuva muuttuu himmeämmäksi tai vialliseksi pelkän etureunan sijasta, muuta asetusta <Toisiosiirtojännitteen säätö>.
Asetuksen <Toisiosiirtojännitteen säätö> säätö voi vaikuttaa asetuksiin <Korjaa takareunan sävysovellusta> ja <Säädä kuvan paikka>. Säädä tarvittaessa nämä asetukset uudelleen.
Noudata säädössä alla olevia ohjeita.
<Säätötaso>: Tämän asetuksen suurentaminen positiiviseen suuntaan vahvistaa etureunan kuvaongelmien vaikutusta. Arvon suurentaminen liikaa voi aiheuttaa väriaineen puuttumista tummilla alueilla.
<Korjauksen määrä>: Tämän arvon suurentaminen positiiviseen suuntaan suurentaa etäisyyttä, jossa säätö tehdään paperin etureunasta. Etäisyys kasvaa +1 mm:n askelin.

Korjaa takareunan sävysovellusta

Kun käpristynyttä paperia tai käpristyväksi epäiltyä paperia käytetään kaksipuolisessa kopioinnissa tai tulostuksessa, väriainetta ei ehkä käytetä riittävästi tai väri saattaa muuttua himmeäksi paperin takareunassa (syöttösuunnasta lukien). Vaaleissa kuvissa väri saattaa haalistua tai tummua. Näissä tapauksessa voit nyt muuttaa tallennetun muokatun paperin <Korjaa takareunan sävysovellusta> -asetusta.
Jos koko kuva muuttuu himmeämmäksi tai vialliseksi pelkän etureunan sijasta, muuta asetusta <Toisiosiirtojännitteen säätö>.
Asetuksen <Adjust Lead Edge Secondary Transfer Voltage> säätö voi vaikuttaa asetuksiin <Korjaa takareunan sävysovellusta> ja <Säädä kuvan paikka>. Säädä tarvittaessa nämä asetukset uudelleen.
Noudata säädössä alla olevia ohjeita.
<Säätötaso>: Tämän asetuksen suurentaminen positiiviseen suuntaan vahvistaa takareunan kuvaongelmien vaikutusta. Arvon suurentaminen liikaa voi aiheuttaa väriaineen puuttumista tummilla alueilla.
<Korjauksen määrä>: Tämän arvon suurentaminen positiiviseen suuntaan suurentaa etäisyyttä, jossa säätö tehdään paperin takareunasta etureunan suuntaan katsottuna paperin takareunasta. Etäisyys kasvaa 1 mm:n askelin.
Jos säätö ei korjaa ongelmaa, säädä asetusta <Toisiosiirtojännitteen säätö> tai <Säädä etur. toisiosiirtojänn.>. Tässä tapauksessa toisiosiirtojännitteen pienentäminen nykyisestä arvosta voi vaikuttaa, mutta säätö tulee tehdä asteittain, sillä säätö voi vaikuttaa kuvaan.

Asetukset/Tallennus-taulukko

Lisätietoja Asetukset/Tallennus-taulukon katsomisesta on kohdassa "Asetukset/Tallennus" "Asetukset/Tallennus-taulukko" julkaisussa "Käyttöopas".
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Paperityypin hallinta-asetukset>
<Tiedot/Muokkaa>
<Nimi>, <Kategoria>, <Peruspaino>, <Pinta>, <Tyyppi>, <Väri>, <Käytä mallipaperina>, <2. sivu 2- puol. arkista>, <Säädä kuvan paikka>, <Säädä siirtymän korjaus>, <Säädä kiilto>, <Toisiosiirtojännitteen säätö>, <Säädä etur. toisiosiirtojänn.>, <Korjaa takareunan sävysovellusta>, <Väriaineen määrän säästötila>
<Monista>, <Poista>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
C*
Paperityypin hallinta-asetukset
* <Käytä mallipaperina>, <2. sivu 2- puol. arkista>, <Säädä kuvan paikka>, <Säädä kiilto>, <Toisiosiirtojännitteen säätö> ja <Väriaineen määrän säästötila> saavat luokituksen "A".
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Paperityypin hallinta-asetukset>
<Tiedot/Muokkaa>
<Nimi>, <Kategoria>, <Peruspaino>, <Pinta>, <Tyyppi>, <Väri>, <Käytä mallipaperina>, <Säädä kuvan paikka>, <Säädä siirtymän korjaus>, <Säädä kiilto>, <Toisiosiirtojännitteen säätö>, <Säädä etur. toisiosiirtojänn.>, <Korjaa takareunan sävysovellusta>
<Monista>, <Poista>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
C*
Paperityypin hallinta-asetukset
* <Käytä mallipaperina>, <Säädä kiilto> ja <Toisiosiirtojännitteen säätö> saavat luokituksen "A".
88C2-00S