Muutetut kohdat

Seuraavassa luetellaan asetukset, joiden sisältöön ja huomautuksiin on tehty muutoksia.
(Settings/Registration)  <Toiminnon asetukset>  <Tulostus>  <Salli aut. tulostus sisäänkirjautumisen yhteydessä>
Kun tämä asetus muutetaan arvosta <Ei> arvoon <Kyllä>, asetuksen <Tulosta käyttäjän työt autom. sisäänkirj. yhteydessä> arvoksi asetetaan automaattisesti <Kyllä> kaikille käyttäjille. Tämä tarkoittaa, että käyttäjien omat työt tulostetaan automaattisesti, kun he kirjautuvat sisään, ilman että mitään asetuksia tarvitsee muuttaa.
 (Asetukset/Tallennus) <Toiminnon asetukset> <Tallenna/Hae tiedostoja> <Muistivälineen asetukset> <Valitse vaihtoehto, kun liität muistimedian>
Oletusasetukseksi on vaihdettu <Kyllä>.
Nykyinen nimi
Uusi nimi
<Kyllä>, <Ei>
<Kyllä>, <Ei>
/ (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Verkko>  <TCP/IP-asetukset>  <WSD-asetukset>
Asetukset/Tallennus-kohteen nimi on muutettu.
Nykyinen nimi
Uusi nimi
<Käytä WSD-skannaustoimintoa>
<Käytä WSD-skannaustoimintoa>
/ (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Verkko>  <TCP/IP-asetukset>  <DNS-asetukset>
Asetukset/Tallennus-kohteen nimi on muutettu.
Nykyinen nimi
Uusi nimi
<DNS-isäntänimi/Toimialueen nimi -asetukset>
<DNS-isäntänimi/Toimialueen nimi -asetukset>
/ (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Verkko>  <Langaton LAN>  <Langattoman LANin asetukset>  <Valitse tukiasema>
Suojausasetusten edellytyksiä on muutettu.
<Anna verkkoavain (PSK)> -asetuksen uusi nimi on <Enter Network Key>.
<PSK>-nimeksi on vaihdettu <Salausavain>.
Nykyinen nimi
Uusi nimi
WPA-/WPA2-PSK-salaus: <Anna verkkoavain (PSK)> (<PSK>: Syötä WPA/WPA2-PSK-salauslause)
WPA/WPA2-PSK-, WPA2-PSK/WPA3-SAE-, WPA3-SAE-salaus: <<Anna verkkoavain>> (<Salausavain>: Syötä WPA/WPA2-PSK-salauslause)
/ (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Verkko>  <Langaton LAN>  <Langattoman LANin asetukset>  <Syötä manuaalisesti>
<WPA2-PSK/WPA3-SAE> ja <WPA3-SAE> lisättiin asetusvaihtoehtoihin.
Nykyinen nimi
Uusi nimi
<Turva-asetukset>: <Ei mitään>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>
<Turva-asetukset>: <Ei mitään>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>, <WPA3-SAE>
Kohdan <Turva-asetukset> (<WPA/WPA2-PSK>) nimeksi vaihdettiin <Turva-asetukset>.
<PSK>-nimeksi on vaihdettu <Salausavain>.
Nykyinen nimi
Uusi nimi
<Turva-asetukset> (<WPA/WPA2-PSK>)
<Salaustapa> (<Aut.>, <AES-CCMP>), <PSK>
<Turva-asetukset>
<Salaustapa> (<Aut.>, <AES-CCMP>), <Salausavain>
/ (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Sivun syötön asetukset>
Asetukset/Tallennus-kohteen nimi on muutettu.
Nykyinen nimi
Uusi nimi
<Paperilähteen autom. valinta Kyllä/Ei>
<Paperilähteen autom. valinta Kyllä/Ei>
Asetukset/Tallennus-kohteen nimi on muutettu.
Nykyinen nimi
Uusi nimi
<Värin perustuva paperilähteen autom. valinta>
<Värin perustuva paperilähteen autom. valinta>
/ (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>
Asetukset/Tallennus-kohteen nimi on muutettu.
Nykyinen nimi
Uusi nimi
<Lähetetyn asiakirjan varmistuksen asetukset>
<Lähetetyn asiakirjan varmistuksen asetukset>
/ (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>  <Lähetetyn asiakirjan varmistuksen asetukset>
Asetukset/Tallennus-kohteen nimi on muutettu.
Nykyinen nimi
Uusi nimi
<Käytä lähetetyn asiakirjan varmistusta>
<Käytä lähetetyn asiakirjan varmistusta>
88C2-00W