Zmiany na ekranie <Strona główna>
Dodanie <4 średnio małych przycisków na str.> w <Menu>  <Ustawienia układu ekranu głównego>

Dodano więcej opcji dla liczby i rozmiaru wyświetlonych przycisków na ekran.
Korzystając z ustawienia, <Komentarz> nie będzie już wyświetlane po zarejestrowaniu przycisków osobistych/współdzielonych.

Dodanie przycisków skrótów wyświetlanych dla funkcji

Przyciski skrótów wyświetlone na ekranie każdej funkcji pojawiają się także na ekranie <Strona główna>. Możliwe jest zarejestrowanie często używanych funkcji, aby mieć szybko dostęp do funkcji, które są często używane bez konieczności przewijania ekranu.


Przyciski skrótu nie pojawiają się jeśli na ekranie <Strona główna> wyświetlana jest oś czasu.
W zależności od modelu, jeśli zainstalowano opcjonalny Pionowy panel sterowania, przyciski skrótu nie pojawiają się, jeśli na ekranie <Strona główna> wyświetlana jest oś czasu.

Zmiana nazwy przycisku na ekranie <Strona główna>

Nazwa przycisku <Adjust Volume> na ekranie <Strona główna> została zmieniona na <Dostosuj głośność>.
88C4-006