Zmiany dotyczące usuwania zakleszczeń papieru

Jeżeli występuje zacięcie papieru wewnątrz modułu głównego, gdy zainstalowany jest moduł wewnętrznego wykańczania, dostępna jest dodatkowa procedura usuwania zakleszczenia papieru. To opisuje procedurę za pomocą przykładowych ilustracji serii C5800.
1
Otwórz prawą pokrywę jednostki głównej.
2
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w zespole wyprowadzającym.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
3
Otwórz lewą pokrywę urządzenia wykańczającego.
4
Przytrzymaj dźwignię () i przesuń moduł wewnętrznego wykańczania w lewo.
5
Sprawdzić, czy papier zakleszczył się w wewnętrznym module wykańczającym.
1
Podnieś prowadnicę przy wejściu.
2
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
3
Umieść prowadnicę w jej oryginalnym położeniu.
Kiedy podłączony jest zespół dziurkacza:
1
Otwarcie przedniej pokrywy modułu dziurkującego.
2
Obróć zielone pokrętło, aby przeprowadzić zablokowany papier na wylot modułu dziurkującego.
3
Jeśli papier wychodzi z wylotu modułu dziurkującego, delikatnie wyciągnij papier w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
4
Zamknij przednią pokrywę modułu dziurkującego.
6
Umieść wewnętrzny moduł wykańczania w jego pierwotnym położeniu.
7
Zamknij lewą pokrywę urządzenia wykańczającego.
8
Delikatnie zamknij prawą pokrywę modułu głównego — zamknięcie jest sygnalizowane kliknięciem.
Należy w dalszym ciągu postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wznowić przerwaną operację lub kontynuować usuwanie zacięć papieru.
88C4-00F