Zmiany w Ustawienia/Rejestracja

Ten opis wyjaśnia zmiany w elementach ekranu <Ustawienia/Rejestracja>. Ekran <Ustawienia/Rejestracja> pojawia się po naciśnięciu przycisku / (Ustawienia/Rejestracja) na panelu sterowania.
88C4-00J