Ändringar i destinationsregistrering

Byta namn på objekt som visas på registreringsskärmen för snabbvalsknappar

När du registrerar en destination på en snabbvalsknapp eller registrerar en ny destination byts namn på några av objekten som visas på manöverpanelen och skärmen Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
Kontrollpanel
Nuvarande namn
Nytt namn
<Snabbvalsnamn>
<Namn på snabb valstangent>
Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Nuvarande namn
Nytt namn
[Button Name]
[One-Touch Button Name]
[One-Touch Name]
[One-Touch Button Name]
9H7J-007