Ändringar i kontrollen av enhetsinformation

Kontrollera TPM-versionen

Du kan nu kontrollera TPM-versionen på skärmen <Kontrollera enhetskonfiguration> och via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).

Kontrollera skärmen <Kontrollera enhetskonfiguration>

Knappen (Räknare/enhetsinformation) eller [Räknare/enhetsinformation] (modeller med upprätt kontrollpanel)  <Enhetsinfo/Övrigt>  <Kontrollera enhetskonfiguration>

Kontrollera Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)

Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)  [Status Monitor/Cancel]  [Device Information]
88C7-017