Ändringar på <Hem>-skärmen
Tillägg av <4 medelsmå knappar per sida> i <Meny>  <Layoutinställningar för hemskärm>

Fler alternativ har lagts till för antal och storlek på knapparna som visas per skärm.
När du använder den här inställningen visas inte längre <Kommentar> när du registrerar personliga/delade knappar.

Tillägg av knappar med genvägar visas för funktioner

Genvägsknapparna som visas på varje funktionsskärm visas också på <Hem>-skärmen. Du kan registrera ofta använda funktioner för att snabbt få åtkomst till funktioner som du ofta använder utan att behöva bläddra på skärmen.


Genvägsknappar visas inte om tidslinjen visas på <Hem>-skärmen.
Beroende på modell och när tillbehöret Stående manöverpanel är installerad visas inte genvägsknappar när tidslinjen visas på <Hem>-skärmen.

Knappen har bytt namn på <Hem>-skärmen

Namnet på knappen <Adjust Volume> på <Hem>-skärmen har bytts till <Justera volym>.
88C7-006