<Tillåt att jobb utförs från mobil enhet>

/ (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>
Du kan nu ange inställningar för att skanna och sedan skicka dokument via e-post/faxa dokument med hjälp av en mobil enhet. När <Autentisera med PIN-kod för scanningsjobb> är satt till <På> måste du ange PIN-koden som visas på den här maskinen när jobbet utförs.
Ställ in <Tillåt att jobb utförs från mobil enhet> till <På> för att aktivera den mobila autentiseringsfunktionen. visas på inloggningsskärmen.

Tabellen Inställningar/registrering

Se ”Inställningar/Registrering” ”Tabellen Inställningar/registrering” i ”Användarhandbok” för information om hur du ser tabellen Inställningar/Registrering”.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tillåt att jobb utförs från mobil enhet>
<På>, <Av>
När <På> är valt:
<Autentisera med PIN-kod för scanningsjobb>: <>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
9H7J-00Y