<Ren svart grafik>

Beroende på modell visas <PS> när tillbehöret PS skrivarsats är installerat.
<PS> visas när tillbehöret imagePRESS PS skrivarsats är installerat.
 (Inställningar/Registrering) <Funktionsinställningar> <Skrivare> <Skrivarinställningar>  <Egna inställningar> <PS>
 (Inställningar/Registrering) <Funktionsinställningar> <Skrivare>  <Skrivarinställningar> <Egna inställningar> <PDF>
Svartvit grafik som skapas med RGB eller CMYK kan nu skrivas ut med bara en enstaka tonerfärg (K (svart)).
<På>
Grafiken skrivs ut med endast (K (svart)) toner. Färgtoner blöder inte in i området kring den utskrivna grafiken.
<Av>
Grafiken skrivs ut enligt inställningarna i den valda utmatningsprofilen. Eftersom grafik skrivs ut med fyra färger kan färgerna blöda in i området kring grafiken.

Tabellen Inställningar/registrering

Se ”Inställningar/Registrering” ”Tabellen Inställningar/registrering” i ”Användarhandbok” för information om hur du ser tabellen Inställningar/Registrering.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ren svart grafik>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
88C7-00R