<Standardkälla för pappersmatning>

 (Inställningar/Registrering) <Funktionsinställningar> <Skrivare> <Skrivarinställningar> <Egna inställningar> <Pappersmatning>
I situationer såsom direktutskrift där du inte kan ange papperskälla kan du nu i förväg förinställa vilken papperskälla som ska användas. Ställ in denna funktion till <Auto> för att automatiskt växla till en papperskälla som matchar format och typ av papper som ska användas för utskrift.

Tabellen Inställningar/registrering

Se ”Inställningar/Registrering” ”Tabellen Inställningar/registrering” i ”Användarhandbok” för information om hur du ser tabellen Inställningar/Registrering.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Standardkälla för pappersmatning>
<Auto>, <Universalfack>, <Låda 1> till <Låda X>*
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings for Printer Settings
* Observera att antalet lådor som visas varierar beroende på modell och installerade tillbehör.
88C7-00L