<Rekommend. säkerhetsuppsätt. för användningsmiljö>

/ (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>  <Rekommend. säkerhetsuppsätt. för användningsmiljö>
Du kan nu ange alla rekommenderade säkerhetsinställningar för din användningsmiljö genom att välja maskinens typ av miljö. Se ”Guide för säkerhetsinställningar” för tillgängliga typer av miljöer. Guide för säkerhetsinställningar
Om någon av maskinens säkerhetspolicyinställningar har angetts kan <Rekommend. säkerhetsuppsätt. för användningsmiljö> inte användas.

Tabellen Inställningar/registrering

Se ”Inställningar/Registrering” ”Tabellen Inställningar/registrering” i ”Användarhandbok” för information om hur du ser tabellen Inställningar/Registrering”.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Rekommend. säkerhetsuppsätt. för användningsmiljö>
<1. Intranät och Internetanslutning>
<2. Direkt Internetanslutning>
<3. Internetanslutning förbjuden>
<4. Privat (hem)nätverk>
<5. Publikt nätverk>
<6. Strikt konfidentiell informationsmiljö>

<Nollställ>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Settings/Registration Basic Information
Om du ändrar maskinen till varje typs rekommenderade säkerhetsinställningar, kan funktioner du vill använda, bli otillgängliga eller andra problem kan uppstå. I det här fallet kan du ångra ändringarna och återställa de tidigare säkerhetsinställningarna.
Om du har manuellt ändrat inställningar som ändrades med <Rekommend. säkerhetsuppsätt. för användningsmiljö>, bibehålls de inte. Maskinen återgår till tillståndet innan <Rekommend. säkerhetsuppsätt. för användningsmiljö> körs.
88C7-018