<Universella utskriftsinställningar>

 /  (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>
Du kan nu även ange om Universal Print ska användas via kontrollpanelen.
Detaljerade inställningar beträffande användningen av Universal Print kan endast konfigureras från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).

Tabellen Inställningar/registrering

Se ”Inställningar/Registrering” ”Tabellen Inställningar/registrering” i ”Användarhandbok” för information om hur du ser tabellen Inställningar/Registrering”.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd universalutskrift>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registreringsstatus>
<Ej registrerat>, <Registrerad>, <Kontr>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
9H7J-015