<Använd IPP överallt>

 /  (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>
Du kan nu ange om IPP Everywhere ska användas för att skriva ut direkt från en Chromebook.

Tabellen Inställningar/registrering

Se ”Inställningar/Registrering” ”Tabellen Inställningar/registrering” i ”Användarhandbok” för information om hur du ser tabellen Inställningar/Registrering”.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd IPP överallt>
<På>, <Av>
Settings/Registration Basic Information
9H7J-014