Poster som har ändrats

Inställningarna med ändringar i innehållet och anmärkningar visas nedan.
(Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Utskrift>  <Aktivera automatisk utskriftsfunktion vid inloggning>
Ändrar denna inställning från <Av> till <På> ställer automatiskt in <Skriv ut användarjobb automatisk vid inloggning> till <På> för alla användare. Detta innebär att användarnas egna jobb skrivs ut automatiskt när de loggar in utan att de behöver ändra några inställningar.
 (Inställningar/Registrering) <Funktionsinställningar> <Lagra/få åtkomst till filer> <Minnesenhetsinställningar> <Välj detta vid anslutning av minnesenhet>
Standardinställningen har ändrats till <På>.
Nuvarande namn
Nytt namn
<På>, <Av>
<>, <Av>
/ (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <TCP/IP-inställningar>  <WSD-inställningar>
Namnet på objektet Inställningar/Registrering har ändrats.
Nuvarande namn
Nytt namn
<Använd WSD-scanningsfunktion>
<Använd WSD-scanningsfunktion>
/ (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <TCP/IP-inställningar>  <DNS-inställningar>
Namnet på objektet Inställningar/Registrering har ändrats.
Nuvarande namn
Nytt namn
<DNS-värd/domännamn inst.>
<DNS-värd/domännamn - inst.>
/ (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Trådlöst LAN>  <Inställningar för trådlöst LAN>  <Välj åtkomstpunkt>
Villkoren för säkerhetsinställningarna har ändrats.
Namnet på <Ange nätverksnyckel (PSK)> har ändrats till <Ange nätverksnyckel>.
Namnet på <PSK> har ändrats till <Krypteringsnyckel>.
Nuvarande namn
Nytt namn
WPA/WPA2-PSK-kryptering: <Ange nätverksnyckel (PSK)> (<PSK>: Ange WPA/WPA2-PSK-lösenordsfras).
Kryptering med WPA/WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA3-SAE eller WPA3-SAE: <<Ange nätverksnyckel>> (<Krypteringsnyckel>: Ange WPA/WPA2-PSK-lösenordsfras).
/ (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Trådlöst LAN>  <Inställningar för trådlöst LAN>  <Ange manuellt>
<WPA2-PSK/WPA3-SAE> och <WPA3-SAE> har lagts till i objekten i inställningarna.
Nuvarande namn
Nytt namn
<Säkerhetsinställningar>: <Inget>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>
<Säkerhetsinställningar>: <Inget>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>, <WPA3-SAE>
Namnet på <Säkerhetsinställningar> (<WPA/WPA2-PSK>) har ändrats till <Säkerhetsinställningar>.
Namnet på <PSK> har ändrats till <Krypteringsnyckel>.
Nuvarande namn
Nytt namn
<Säkerhetsinställningar> (<WPA/WPA2-PSK>)
<Krypteringsmetod> (<Auto>, <AES-CCMP>), <PSK>
<Säkerhetsinställningar>
<Krypteringsmetod> (<Auto>, <AES-CCMP>), <Krypteringsnyckel>
/ (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Inställn. för pappersmatning>
Namnet på objektet Inställningar/Registrering har ändrats.
Nuvarande namn
Nytt namn
<På/av för automatiskt papperslådval>
<På/av för automatiskt papperslådval>
Namnet på objektet Inställningar/Registrering har ändrats.
Nuvarande namn
Nytt namn
<Automatiskt val av pprslåda baserat på färg>
<Automatiskt val av pprslåda baserat på färg>
/ (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Namnet på objektet Inställningar/Registrering har ändrats.
Nuvarande namn
Nytt namn
<Inställn. för säkerhetskopiering för skickat dokument>
<Inställn. för säkerhetskopiering för skickat dokument>
/ (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>  <Inställn. för säkerhetskopiering för skickat dokument>
Namnet på objektet Inställningar/Registrering har ändrats.
Nuvarande namn
Nytt namn
<Använd säkerhetskopiering för skickat dokument>
<Använd säkerhetskopiering för skickat dokument>
88C7-00W