Funció de fax

Models amb una funció de fax opcional
Per utilitzar la funció de fax, cal instal·lar les opcions de fax necessàries. Opcions del sistema
Línia telefònica utilitzada *1
Xarxa telefònica pública commutada (PSTN)
Densitat de línies en lectura
Normal
G3: 8 píxels*2/mm x 3,85 línies/mm
Fi
G3: 8 píxels*2/mm x 7,7 línies/mm
Molt fi
G3: 8 píxels*2/mm x 15,4 línies/mm
Ultra fi
G3: 16 píxels*2/mm x 15,4 línies/mm
Velocitat de transmissió
Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps
Mètode de compressió
MH, MR, MMR, JBIG
Tipus de transmissió
Super G3, G3
Mides d'originals per a enviament
A3, B4, A4, A4R, B5*3, B5R*4, A5*4, A5R*4, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR i STMTR
Mides de paper per a recepció
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 11” x 17”, LGL, LTR, LTRR, STMTR, 8K, 16K i 16KR
Nombre de treballs RX en memòria
Fins a 320 treballs
Temps de transmissió
Aproximadament 2,6 segons (si s'envia paper original Canon A4, normal 8 píxels x 3,85 línia/mm ECM (JBIG))
*1 Quan s'utilitza un servei telefònic IP, és possible que la comunicació per fax no es dugui a terme normalment mitjançant una línia telefònica IP. Es recomana utilitzar la comunicació per fax mitjançant una línia telefònica general (xarxa telefònica pública commutada).
*2 "píxels" significa elements d'imatge.
*3 S'envia com a B4.
*4 S'envia com a A4.

Nombre màxim de destinacions per a una transmissió de difusió seqüencial

Podeu especificar fins a 256 destinacions alhora. (Si especifiqueu un grup que inclou diverses destinacions, es comptaran les destinacions per separat.)
9HKS-109