Introducció de caràcters

Per a les pantalles on sigui necessari introduir caràcters alfanumèrics, introduïu els caràcters amb les tecles de la pantalla tàctil. Per introduir números, també podeu usar les tecles numèriques.
Exemple: Mode <Car. alfanumèric>

Camp d'introducció de caràcters

Es mostren els caràcters introduïts.

Botó <Retrocés>

Cada cop que premeu el botó, podeu esborrar un caràcter a l'esquerra del cursor un per un.
Si el caràcter que voleu esborrar no és a l'esquerra del cursor, premeu  o () per moure el cursor.
Premeu  (Esborrar) al tauler de control si voleu esborrar tots els caràcters que heu introduït.

Botó de mode d'introducció

Seleccioneu el mode d'introducció a la llista desplegable.
<Car. alfanumèric>
Mode d'introducció de caràcters alfanumèrics
<Símbols>
Mode d'introducció de símbols
Pot ser que no pugueu seleccionar el mode d'introducció perquè el tipus de caràcters que es poden introduir està predeterminat en algunes pantalles.

Botó d'introducció de caràcters

La mateixa distribució de teclat que en un ordinador.

Botó Retorn

Premeu-lo per començar una línia nova.

Botó <Alt>

Premeu-lo per mostrar només les tecles numèriques.

Botó <Alt Gr>

Premeu-lo per visualitzar caràcters amb marques d'accent.

Botó <Espai>

Premeu-lo per introduir un espai.

Botó <Bloq. maj.>

Premeu-lo per introduir caràcters en majúscules.

Botó <Maj.>

Premeu-lo per introduir caràcters o símbols en majúscules.

Botó de cursor

Mou el cursor al camp d'introducció.
Quan es visualitza la icona de tecles numèriques
Quan es mostra el missatge < Podeu usar tecles numèriq.>, podeu introduir valors numèrics amb les tecles numèriques al tauler de control.
Exemple: Pantalla d'opcions <Escala de còpia>
Quan es mostra el missatge < Introduïu amb tecles numèriques.>, només es poden utilitzar les tecles numèriques al tauler de control per introduir números.
Introducció de caràcters amb el teclat USB
Per introduir caràcters, també podeu fer servir un teclat USB connectant-lo al port USB (Part frontal). Tingueu en compte els punts següents quan utilitzeu un teclat USB.
Establiu l'opció <Usar contr. MEAP per a disp. d'entrada USB> a <Opcions d'USB> en <Off>. <Usar contr. MEAP per a disp. d'entrada USB>
Els caràcters ASCII només es poden introduir amb un teclat USB.
Les tecles que no apareixen a la pantalla de teclat de la pantalla tàctil, com ara Suprimir, Final, Tabulador, Esc i les tecles de funcions, no es poden utilitzar en un teclat USB.
El so que es produeix quan es premen tecles en un teclat USB és el definit a les opcions <To d'entrada> i <To d'entrada no vàlid> de la pantalla d'opcions de so. Configuració dels sons
9HKS-066