Cancel·lació de còpies

Podeu cancel·lar la còpia mentre llegiu originals o cancel·lar els treballs de còpia en espera.

Cancel·lació de la còpia mentre llegiu documents

Quan llegiu originals, apareix la pantalla següent. Premeu <Cancel·lar> per cancel·lar la còpia.
Si premeu  (Aturar) al tauler de control mentre es mostra la pantalla de funcions bàsiques de còpia, el treball de còpia queda en pausa i apareixen el missatge <<Aturar>Seleccioneu el treball de còpia que voleu cancel·lar.> i la llista de treballs de còpia. Podeu seleccionar el treball de còpia de la llista i cancel·lar el treball prement <Cancel·lar>.
Si inicieu la sessió amb la gestió d'autenticació personal i la tanqueu després de prémer  (Aturar) al tauler de control perquè es mostrin el missatge <<Aturar>Seleccioneu el treball de còpia que voleu cancel·lar.> i la llista de treballs de còpia, es cancel·la l'últim treball que va executar l'usuari que tanca la sessió i es reprenen la resta de treballs.

Cancel·lació de treballs de còpia en espera

1
Premeu  (Monitor estat).
2
Premeu <Còpia/Imprimir>  <Estat de treballs>.
3
Seleccioneu <Còpia> de la llista desplegable i visualitzeu els treballs de còpia en espera.
4
Seleccioneu el treball de còpia que voleu cancel·lar i premeu <Cancel·lar>.
Si premeu <Detalls>, podeu visualitzar informació detallada, com el nombre de còpies i l'ID de departament.
5
Premeu <Sí>.
L'equip deixarà de copiar.
6
Premeu <Tancar>.
Si premeu  (Aturar) al tauler de control quan els treballs de còpia estan en espera, tots els treballs de còpia queden en pausa i apareixen el missatge <<Aturar>Seleccioneu el treball de còpia que voleu cancel·lar.> i la llista de treballs de còpia. Podeu seleccionar un treball de còpia de la llista i cancel·lar el treball prement <Cancel·lar>. Si voleu reprendre la còpia, premeu <Reprendre còpia>.
9HKS-079