Pantalla de funcions bàsiques de còpia

Premeu <Còpia> (La pantalla <Inici>) per veure la pantalla de funcions bàsiques de còpia.
(Els elements que apareixen a la pantalla poden diferir segons el model i les opcions).

Estat de les opcions actuals i botons de les opcions

Mostra l'estat de l'opció, com l'escala de còpia, la mida de paper i el nombre de còpies. Assegureu-vos de confirmar les opcions per copiar correctament. Per modificar les opcions, premeu el botó que hi ha a sota de la secció de la pantalla. Funcions de còpia bàsiques
Si premeu <1:1>, podeu fer còpies de la mateixa mida que l'original.
Depenent del nombre de còpies i de les opcions, apareixerà <Mostra de còpia> per verificar el resultat de còpia imprimint una còpia de mostra. Comprovació dels resultats de còpia

<Revisar opcions>

Podeu comprovar les opcions de la llista. També podeu fer canvis a les opcions. Funcions de còpia bàsiques

Premeu aquesta icona per desar les opcions actuals a <Opcions favorites> de  o canviar els botons que apareixen a .
Registre d'una combinació de funcions utilitzades freqüentment
Personalització de la pantalla de funcions bàsiques

<Opcions prèvies>

Permet recuperar les opcions especificades anteriorment. Recuperació d'opcions de còpia utilitzades anteriorment (Opcions anteriors)

<Opcions favorites>

Permet desar les opcions de còpia comunes per avançat per recuperar-les ràpidament quan sigui necessari. Registre d'una combinació de funcions utilitzades freqüentment

Botons de selecció de funcions

Mostra els botons d'<Opcions> que s'utilitzen amb més freqüència. L'estat de l'opció apareix als botons. També podeu prémer  per canviar els botons que voleu que apareguin.
Si el botó per a la funció que voleu utilitzar no apareix, premeu <Opcions> i seleccioneu el botó que preferiu. Funcions de còpia bàsiques

<Opcions>

Mostra tots els botons d'opció de funció. Per a la vostra comoditat, a podeu visualitzar els botons d'opció de funció que useu més sovint.

<Interrompre>

Podeu interrompre els treballs de còpia en espera i fer la còpia d'immediat. Còpia immediata interrompent altres treballs
Algunes funcions no es poden utilitzar en combinació amb una altra. Els botons que no es poden seleccionar apareixen de color gris clar.
El nombre de pàgines restants es mostra si s'ha establert un límit de pàgines amb la gestió d'ID de departaments. Per obtenir informació sobre com es configura la gestió d'ID de departaments i els límits de pàgines, consulteu Configuració de les opcions de gestió d'ID de departament.
CONSELLS
Canvieu de la pantalla de funcions bàsiques de còpia a la pantalla de còpia ràpida per poder accedir ràpidament a cada element de la configuració. Canvi ràpid de la configuració (Pantalla de còpia ràpida)
9HKS-077