Encallaments de paper a la unitat principal

Comproveu la ubicació de l'encallament de paper a la pantalla i seguiu el procediment següent per treure el paper.
Confirmar abans de manipular
La tapa no s'obre mentre l'indicador està encès. Seguiu les instruccions de la pantalla.
Tanqueu la tapa oberta.
1
Obriu la tapa davantera de la unitat principal i gireu el comandament.
Obriu la tapa davantera de la unitat principal.
Gireu el pom verd () en sentit contrari a les agulles del rellotge 15 vegades (unes 4 voltes).
2
Mireu si hi ha paper encallat a la unitat de transport de fixació.
Fent servir la palanca verda, () traieu fora la unitat de transport de fixació.
L'interior de la unitat de fixació i la zona del voltant estan sotmesos a altes temperatures. Quan tragueu el paper encallat, aneu amb compte de no tocar res d'aquesta àrea.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
3
Mireu si hi ha paper encallat a la guia de la vora.
Obriu la guia de la vora ().
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa amb vora de la guia oberta.
Tanqueu la vora de la guia.
4
Mireu si hi ha paper encallat a la guia de sortida interior.
Obriu la unitat de sortida interior ().
Obriu la guia d'impressió interior ().
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa amb la vora de la guia interior oberta.
La guia de sortida interior i la zona del voltant estan sotmeses a altes temperatures. Quan tragueu el paper encallat, aneu amb compte de no tocar res d'aquesta àrea.
Torneu a col·locar la unitat de sortida interior del paper a la seva posició original.
5
Mireu si hi ha paper encallat a la guia dúplex.
Subjecteu la palanca verda () i obriu la guia dúplex.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
Tanqueu la guia dúplex.
6
Col·loqueu de nou la unitat de transport de fixació a la posició original.
7
Amb compte, tanqueu la tapa davantera de la unitat principal fins que sentiu un clic.
Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per continuar amb l'operació interrompuda o per eliminar encallaments de paper.
9HKS-029