Comprovació de l'estat i el registre d'impressió

Podeu comprovar l'estat d'espera dels treballs d'impressió i si s'ha produït cap error durant la impressió. També es poden efectuar operacions com ara imprimir el document abans d'altres documents i suspendre o cancel·lar temporalment la impressió.
Si s'utilitza la gestió d'autenticació personal, podeu evitar que els usuaris duguin a terme operacions en els treballs d'altres usuaris a la pantalla <Monitor estat>. <Restringir l'accés a treballs d'altres usuaris>
1
Premeu  (Monitor estat).
2
Premeu <Còpia/Imprimir>  <Estat de treballs>.
Per veure només els documents que voleu imprimir, seleccioneu <Imprimir> a la llista desplegable de la part superior dreta de la pantalla.
z
3
Comproveu l'estat.
Si premeu <Detalls> després de seleccionar un document, podeu cancel·lar la impressió, comprovar l'estat del treball, etc.
Prement <Cancel·lar> després de seleccionar un document podeu cancel·lar la impressió.
Si premeu <Interr./Prior. d'impressió> després de seleccionar un document, apareixerà <Interrompre i imprimir> i <Prioritat d'impressió>. Premeu <Interrompre i imprimir> per suspendre un treball d'impressió en curs i iniciar immediatament la impressió del document seleccionat. Premeu <Prioritat d'impressió> per pujar el document seleccionat al capdamunt de la llista d'espera i imprimir-lo després del treball d'impressió en curs.
Per ignorar un error i continuar imprimint, premeu <Detalls>  seleccioneu un document  <Ometre error>.
Per imprimir obligatòriament tots els treballs sense imprimir a l'equip, premeu <Detalls>  seleccioneu un document  <Alimentació de paper>.
No podeu interrompre un treball d'interrompre impressió amb un altre treball. Si intenteu interrompre un treball d'interrompre impressió, el treball s'iniciarà després que el treball d'interrupció en curs hagi finalitzat.

Comprovació de l'historial d'impressió

Premeu <Registre de treballs> per veure una llista de documents impresos. Si un document s'imprimeix sense problemes, a la columna <Resultat> apareix <Bé>. Si apareix <Incorr.>, vol dir que s'ha cancel·lat la impressió o s'ha produït un error.
Per veure la informació detallada, premeu <Detalls> després de seleccionar un document.
Per imprimir una llista d'historial, premeu <Imprimir llista>.
9HKS-0AE