Connexió a una xarxa de fil

Connecteu l'equip a un ordinador mitjançant un encaminador amb un cable LAN.
L'encaminador i el cable LAN no s'inclouen amb l'equip; per tant, prepareu-los per separat.
L'equip és compatible amb Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T.
Per establir una connexió mitjançant 100BASE-TX/10BASE-T, utilitzeu un cable de parell trenat de categoria 5. Per establir una connexió amb 1000BASE-T, es recomana utilitzar un parell de cable trenat de categoria 5 millorat.
Si s'utilitzen conjuntament dispositius compatibles amb 1000BASE-T, 100BASE-TX i 10BASE-T, cal un dispositiu (com ara un concentrador de commutació) que permeti utilitzar tots els tipus Ethernet que feu servir. Per obtenir-ne més informació, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
1
Connecteu l'equip a un encaminador amb un cable LAN.
Introduïu el connector fins que encaixi al seu lloc.
Connexió a una xarxa de fil per a la sublínia
Quan se selecciona <Xarxa de fil + Xarxa de fil> a <Seleccionar interfície>, connecteu la xarxa de fil per a la sublínia. <Seleccionar interfície>
1
Connecteu l'adaptador USB-LAN al port USB de l'equip (situat cap a la part posterior del costat dret). Parts i funcions
No es poden connectar diversos adaptadors USB-LAN.
Per obtenir informació sobre els adaptadors USB-LAN que es poden utilitzar, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
9HKS-04R