Ukládání zkratek pro často používané nastavené/uložené položky

Můžete uložit zkratky pro nastavení, která se zobrazí po stisknutí tlačítka  (Nastavení/Uložení), v části <Zkratka Nast./Uložení>. Díky nim můžete rychle zobrazit i taková nastavení, která se konfigurují hluboko v hierarchii nabídky.
Pokud se možnost <Zkratka Nast./Uložení> nezobrazuje na obrazovce <Hlavní obrazovka>, aby se zobrazovala, stiskněte  <Nastavení správy hlavní obrazovky> <Omezit zobrazení funkcí>  <Nastavit> nastavte <Zkratka Nast./Uložení>.
Zkratky, které mohou být registrovány: 10
1
Stiskněte tlačítko <Zkratka Nast./Uložení>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Stiskněte tlačítko <Uložit>.
3
Vyberte tlačítko, pod které chcete uložit nastavení.
Můžete vybrat přiřazené tlačítko a změnit uložená nastavení.
4
Vyberte nastavení, která chcete uložit jako zkratky, a stiskněte <OK>.
Nechcete-li nastavení uložit, vyberte <Nepřiděleno>.
9HKU-06L