Další kompletační funkce

Po instalaci volitelných doplňků můžete na tomto stroji používat další funkce kompletace. Upozorňujeme, že dostupné funkce se liší podle modelu a nainstalovaných doplňků.
Volitelná zařízení
Kontrola doplňků nainstalovaných na tomto přístroji
Otočit o 90 stupňů
Při tomto nastavení stroj podává sady papíru na výstup střídavě v orientaci na výšku a na šířku.
Děrovat
Na výtiscích můžete zhotovovat otvory pro vazbu.
Skládání ve hřbetu
S pomocí finišeru na brožury můžete výtisky skládat na polovinu. Můžete zadat, kolik listů složit dohromady a od které strany se má na papír začít tisknout.
V případě některých typů papíru nelze kompletační funkce používat. Specifikace hardwaru
Při konfiguraci nastavení v <Přístup k uloženým souborům>
Funkce pro dokončení může být použita pouze tehdy, když tisknete soubor PDF/XPS nebo v případě souboru uloženého v poštovní schránce Mail Box.
9HKU-083