Kopírování s opakováním obrazu (Opakovat obrazy)

Stroj lze nastavit tak, aby opakovaně kopíroval stejný obraz na jednu stranu. To vám umožní snadné zhotovování adresních štítků a kupónů.
Při tomto kopírování věnujte pozornost velikosti originálu a velikosti papíru na výstupu.
Při zhotovování adresních štítků uložte originál, který má stejnou velikost jako jeden štítek, a ručně vyberte velikost papíru na výstupu (Základní operace kopírování). Když totiž například uložíte originál, který má stejnou velikost jako papír na výstupu, a provedete kopírování s opakováním obrazu, obraz velikosti originálu se kopíruje opakovaně a může se stát, že vytištěné obrazy budou částečně oříznuty.
Příklad nesprávného nastavení: Uložení originálu, který má stejnou velikost jako papír na výstupu, a dvojí opakování obrazu ve svislém směru a dvojí opakování obrazu ve vodorovném směru
Příklad správného nastavení: Uložení originálu, jehož velikost je čtvrtinová v porovnání s velikostí papíru na výstupu, a dvojí opakování obrazu ve svislém směru a dvojí opakování obrazu ve vodorovném směru
* Bude-li velikost originálu menší než velikost papíru na výstupu, může se stát, že se neprovede výběr požadované výstupní velikosti, když bude nastaven automatický výběr papíru.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Stiskněte tlačítko <Opakovat obrazy>.
5
Zadejte počet opakování obrazu a stiskněte <Nastavit okraje>.
Zadejte počet, v jakém se má obraz opakovat ve svislém směru a ve vodorovném směru (v uvedeném pořadí).
Když nastavíte stroj na <Auto>, obraz se bude opakovat automaticky, dokud obrazy nezaplní papír.
6
Nastavte prázdné mezery mezi obrazy a stiskněte <OK>.
Zadejte šířku prázdných mezer. Chcete-li nastavit rozdílnou šířku prázdné mezery nad obrazem, pod obrazem, nalevo od obrazu a napravo od obrazu, stiskněte <Nastavit nezávisle> a zadejte každou šířku zvlášť.
7
Stiskněte tlačítko <OK>  <Zavřít>.
8
Stiskněte  (Start).
Spustí se kopírování.
9HKU-08F