Podavač

Systém podávání originálů
Automatický podavač dokumentů
Velikost/typ originálu
Velikost originálů
Max.: 304,8 mm x 431,8 mm*1
Min.: 70,0 mm x 139,7 mm
Hmotnost originálů
Řada A/B: 38 g/m² až 220 g/m²*2*3
Řada v palcích: 50 g/m² až 220 g/m²*3
Automaticky detekované velikosti originálu
A3, A4, B4, B5, A4R, A5, B5R, B6R, A5R, A6R
Výběr velikostí dokumentů, které lze kopírovat/skenovat*4
Dokumenty se stejnou šířkou: A3 a A4 nebo A4R a A5
Kapacita přihrádky na originály
250 listů (64 g/m²)
200 listů (80 g/m² / 75 g/m²)
Rychlost skenování originálů
(A4)
1stranné skenování
Skenování (300 dpi x 300 dpi) *5
Plné barvy: 135 stran/min
Černá a bílá: 135 stran/min
Kopírování (600 dpi x 600 dpi)
Plné barvy: 80 stran/min
Černá a bílá: 80 stran/min
2stranné skenování
Skenování (300 dpi x 300 dpi) *5
Plné barvy: 270 stran/min
Černá a bílá: 270 stran/min
Kopírování (600 dpi x 600 dpi)
Plné barvy: 90 stran/min
Černá a bílá: 160 stran/min
*1 Dlouhý originál: 431,8 mm až 990 mm
*2 Gramáž u originálů velikosti A6R nebo menší je 50 g/m² až 220 g/m².
*3 Totéž platí, když se používá současně barevná i černobílá funkce.
*4 Kopírování/skenování s jinou než výše popsanou kombinací může způsobit poškození dokumentů nebo zasekávání papíru.
*5 Rychlost skenování se může měnit podle použitého režimu skenování a typu originálu.
9HKU-03X