Ukládání originálů a ukládání papíru

V této části je popsáno, jak umístit originály, které chcete skenovat, a jak vkládat papír používaný k tisku. V této části najdete informace, jak zadat velikost a typ papíru pro vkládání papíru.

Ukládání originálů

Tato část popisuje, jak se originály ukládají na kopírovací desku a do podavače.

Vkládání papíru

Tato část popisuje, jak ukládat papír do podstavce/zásuvky na papír a do víceúčelové přihrádky.

Zadání velikosti a typu papíru

V této části je popsáno, jak zadat velikost a typ papíru vloženého do zdroje papíru.
Konfigurace zařízeními s několika cílovými místy výstupu
Během tisku můžete pro každou funkci zadat cílové místo výstupu. Zadání výstupní přihrádky pro potištěný papír
9HKU-00S