Zachycení svorek v jednotce sedlové sešívačky (Booklet Finisher-AC)

Před odstraňováním svorek dohlédněte na následující
Pokud ve stejnou chvíli dojde k zachycení papíru i svorek, odstraňte nejprve zachycený papír a až poté svorky.
Před odstraněním zachycených svorek vyjměte veškerý papír z přihrádky na brožury.
1
Otevřete přední kryt finišeru.
2
Vytáhněte jednotku sedlové sešívačky.
3
Uchopte dva zásobníky na svorky za páčku a tahem směrem k sobě je vytáhněte.
4
Odstraňte zachycené svorky ze zásobníku svorek.
Tlakem dolů sklopte kolečko na zásobníku na svorky.
Odstraňte veškeré zachycené a odkryté svorky.
Vraťte kolečko na zásobníku svorek do původní polohy.
5
Vložte dva zásobníky na svorky do jednotky sedlové sešívačky.
Dbejte na to, aby zásobníky na svorky byly pevně zajištěny na svém místě.
9HKU-031